Pàgines amb menys revisions

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Es mostren a continuació fins a 239 resultats de #1 a #239.

Vés a (anteriors 500 | següents 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Joc del Memory‏‎ (2 revisions)
 2. LocalStorage en Javascript‏‎ (2 revisions)
 3. PostgreSQL‏‎ (2 revisions)
 4. CentOS‏‎ (2 revisions)
 5. Google Forms‏‎ (2 revisions)
 6. SQL esborrat‏‎ (2 revisions)
 7. Google Groups‏‎ (2 revisions)
 8. Auditoria en Linux‏‎ (2 revisions)
 9. Webcams‏‎ (2 revisions)
 10. MySQL Seguretat‏‎ (2 revisions)
 11. POO operadors 2‏‎ (2 revisions)
 12. La font d'alimentació‏‎ (2 revisions)
 13. Curs de JavaScript‏‎ (2 revisions)
 14. Online Google calendars‏‎ (2 revisions)
 15. Templates‏‎ (2 revisions)
 16. CSS menus desplegables‏‎ (2 revisions)
 17. Javascript DOM exemple‏‎ (2 revisions)
 18. Test‏‎ (2 revisions)
 19. Apunts‏‎ (3 revisions)
 20. UML: Unified Modelling Language‏‎ (3 revisions)
 21. Arquitectura del PC‏‎ (3 revisions)
 22. Arrencada del PC‏‎ (3 revisions)
 23. IMAP vs POP3 email protocols‏‎ (3 revisions)
 24. Sistema operatiu‏‎ (3 revisions)
 25. SQL exportacio‏‎ (3 revisions)
 26. Requeriments projecte DAW‏‎ (3 revisions)
 27. FTP‏‎ (3 revisions)
 28. PyQt: joc del mur‏‎ (3 revisions)
 29. Desktop web applications‏‎ (3 revisions)
 30. Optimització de MySQL‏‎ (3 revisions)
 31. Serveis Web amb Opendata‏‎ (4 revisions)
 32. Python: variables estàtiques o de classe‏‎ (4 revisions)
 33. DHCP‏‎ (4 revisions)
 34. Encriptació‏‎ (4 revisions)
 35. PHP MySQL nevegació‏‎ (4 revisions)
 36. PyQt4: utilitzant Qt Designer‏‎ (4 revisions)
 37. SSH‏‎ (4 revisions)
 38. Dispositius d'arrencada‏‎ (4 revisions)
 39. Google Appstore‏‎ (4 revisions)
 40. Setting up a free website‏‎ (4 revisions)
 41. Web technology overview‏‎ (4 revisions)
 42. DNSsec‏‎ (4 revisions)
 43. PyQt: Imatges i sprites‏‎ (4 revisions)
 44. Equips multimèdia‏‎ (4 revisions)
 45. EyeOS installation‏‎ (4 revisions)
 46. HTML marcs‏‎ (4 revisions)
 47. Servidor DNS Linux‏‎ (4 revisions)
 48. PyQt: connectant signals amb slots‏‎ (4 revisions)
 49. POO: Polimorfisme‏‎ (4 revisions)
 50. Servidor NAT Linux‏‎ (4 revisions)
 51. Oracle: custom datatypes‏‎ (5 revisions)
 52. SQL actualitzacions‏‎ (5 revisions)
 53. Control de versions‏‎ (5 revisions)
 54. Clonació‏‎ (5 revisions)
 55. RDP o Terminal Server‏‎ (5 revisions)
 56. CSS basics‏‎ (5 revisions)
 57. Seguretat‏‎ (5 revisions)
 58. FQDN‏‎ (5 revisions)
 59. Python: depuració‏‎ (5 revisions)
 60. WSGI‏‎ (5 revisions)
 61. HTML taules arrodonides‏‎ (5 revisions)
 62. Estructura física del disc dur‏‎ (5 revisions)
 63. SAIs en Linux amb NUT‏‎ (5 revisions)
 64. Desplegament amb OpenShift‏‎ (5 revisions)
 65. GNU/Linux‏‎ (6 revisions)
 66. Història dels microprocessadors‏‎ (6 revisions)
 67. POO Herència‏‎ (6 revisions)
 68. CMS‏‎ (6 revisions)
 69. Excepcions‏‎ (6 revisions)
 70. Moodle API‏‎ (6 revisions)
 71. Servidor DHCP+DNS Linux amb DNSMASQ‏‎ (6 revisions)
 72. PHP constants i variables‏‎ (6 revisions)
 73. Icecast‏‎ (6 revisions)
 74. Practica hosting gratuït‏‎ (6 revisions)
 75. Servidor DHCP Windows‏‎ (6 revisions)
 76. MySQL geolocalització‏‎ (6 revisions)
 77. Presentació de treballs‏‎ (6 revisions)
 78. Virtualenv‏‎ (6 revisions)
 79. Servidor DNS Windows‏‎ (6 revisions)
 80. Factors de risc psicosocial‏‎ (6 revisions)
 81. HTTPS amb Let's Encrypt‏‎ (6 revisions)
 82. Formació i orientació laboral‏‎ (6 revisions)
 83. Curs de SQL‏‎ (7 revisions)
 84. Linux bàsic‏‎ (7 revisions)
 85. Servidors‏‎ (7 revisions)
 86. Hosting amb Sentora‏‎ (7 revisions)
 87. VNC‏‎ (7 revisions)
 88. Col·leccions i iteradors‏‎ (7 revisions)
 89. Nagios‏‎ (7 revisions)
 90. PHP lectura de directoris‏‎ (7 revisions)
 91. Seguretat en serveis‏‎ (7 revisions)
 92. Captura de paquets en xarxa local‏‎ (8 revisions)
 93. IIS amb PHP‏‎ (8 revisions)
 94. CMS backup and restoring‏‎ (8 revisions)
 95. PyQt4: utilitzant Qt Designer 2: diàlegs i ListWidget‏‎ (8 revisions)
 96. PHP introducció‏‎ (8 revisions)
 97. Telegram bot amb Python‏‎ (8 revisions)
 98. PHP sessions‏‎ (8 revisions)
 99. WWW History‏‎ (8 revisions)
 100. Xat amb ZEO‏‎ (8 revisions)
 101. MongoDB: escalant‏‎ (9 revisions)
 102. PHP Forms‏‎ (9 revisions)
 103. DHCP Spoofing amb Kali Linux‏‎ (9 revisions)
 104. QtreGimp‏‎ (9 revisions)
 105. DNS‏‎ (9 revisions)
 106. Unit Tests en Python‏‎ (9 revisions)
 107. WinProxy‏‎ (9 revisions)
 108. PyQt: Timers i pilotes rebotant‏‎ (9 revisions)
 109. Crèdit de síntesi‏‎ (9 revisions)
 110. SQL injection‏‎ (9 revisions)
 111. Estratègies de partició‏‎ (9 revisions)
 112. Conceptes generals de programació‏‎ (10 revisions)
 113. Servidor de virtualització KVM sobre Ubuntu‏‎ (10 revisions)
 114. PyPI mirror‏‎ (10 revisions)
 115. Tomcat‏‎ (10 revisions)
 116. Pyramid: arquitectura‏‎ (10 revisions)
 117. Serveis de xarxa i internet ASIX‏‎ (10 revisions)
 118. Servlets‏‎ (10 revisions)
 119. POO Introducció‏‎ (10 revisions)
 120. Pyramid autenticació‏‎ (10 revisions)
 121. PyQt: Events de teclat‏‎ (10 revisions)
 122. Servidor DHCP Linux‏‎ (10 revisions)
 123. Tecnologies òptiques‏‎ (10 revisions)
 124. CSS classes‏‎ (10 revisions)
 125. E-mail Linux amb Sendmail‏‎ (10 revisions)
 126. Curs de PHP‏‎ (10 revisions)
 127. Heroku‏‎ (11 revisions)
 128. ZODB‏‎ (11 revisions)
 129. POO Exercicis‏‎ (11 revisions)
 130. Tutorial Oracle XE amb Zend Server‏‎ (11 revisions)
 131. Disc dur‏‎ (11 revisions)
 132. Controladora de so‏‎ (11 revisions)
 133. SQL creacio‏‎ (11 revisions)
 134. POO Operadors‏‎ (11 revisions)
 135. Mediawiki‏‎ (11 revisions)
 136. Xassís‏‎ (11 revisions)
 137. SQL taules‏‎ (11 revisions)
 138. Apache amb SSL (HTTPS)‏‎ (12 revisions)
 139. CSS selectors‏‎ (12 revisions)
 140. Apache i DNIe‏‎ (12 revisions)
 141. Web Services: exemple Escacs‏‎ (12 revisions)
 142. SQL consultes II‏‎ (12 revisions)
 143. Exercici SSH‏‎ (12 revisions)
 144. PHP control de flux‏‎ (12 revisions)
 145. DRBL amb Clonezilla SE‏‎ (12 revisions)
 146. Administració de Sistemes Operatius‏‎ (12 revisions)
 147. VoIP amb Elastix‏‎ (12 revisions)
 148. Wordpress‏‎ (12 revisions)
 149. Curs de HTML i CSS‏‎ (12 revisions)
 150. Missatgeria instantània‏‎ (12 revisions)
 151. SQL transaccions‏‎ (13 revisions)
 152. Django en producció‏‎ (13 revisions)
 153. Correu electrònic‏‎ (13 revisions)
 154. Seguretat al taller‏‎ (13 revisions)
 155. CSS posicionament‏‎ (13 revisions)
 156. Practica FTP Windows Server‏‎ (14 revisions)
 157. Controladora de vídeo‏‎ (15 revisions)
 158. RAID‏‎ (15 revisions)
 159. DNS Linux en producció‏‎ (15 revisions)
 160. Squid proxy per GNU/Linux‏‎ (15 revisions)
 161. Clonació amb Clonezilla‏‎ (15 revisions)
 162. Memòries Flash‏‎ (15 revisions)
 163. Interfícies dels discs durs‏‎ (15 revisions)
 164. Noves tendències de muntatge‏‎ (15 revisions)
 165. Comandes Linux per xarxes‏‎ (15 revisions)
 166. Comerç electrònic‏‎ (15 revisions)
 167. Plone‏‎ (15 revisions)
 168. Portàtils i netbooks‏‎ (16 revisions)
 169. Email check amb Flask‏‎ (16 revisions)
 170. SQL consultes I‏‎ (16 revisions)
 171. Monitor‏‎ (16 revisions)
 172. Media server UPnP‏‎ (16 revisions)
 173. Impressores‏‎ (16 revisions)
 174. Java: introducció ràpida‏‎ (16 revisions)
 175. Restauració del MBR i gestor d'arranc‏‎ (17 revisions)
 176. Estructures de dades‏‎ (18 revisions)
 177. Comandes Linux per monitorització Ad-Hoc del sistema‏‎ (18 revisions)
 178. Connexions Bluetooth‏‎ (19 revisions)
 179. Equips alternatius‏‎ (19 revisions)
 180. JsonXat‏‎ (19 revisions)
 181. Aula informàtica‏‎ (19 revisions)
 182. Backups en GNU/Linux‏‎ (19 revisions)
 183. Serveis web amb Laravel‏‎ (20 revisions)
 184. Active Directory‏‎ (20 revisions)
 185. HTML estructura del document‏‎ (20 revisions)
 186. CSS box model‏‎ (20 revisions)
 187. Web Services amb Pyramid i Cornice‏‎ (21 revisions)
 188. Python: GUI‏‎ (21 revisions)
 189. Algorisme de backtracking‏‎ (21 revisions)
 190. PyQt: pintar dintre d'un widget‏‎ (21 revisions)
 191. PHP MySQL select‏‎ (22 revisions)
 192. Microprocessador‏‎ (22 revisions)
 193. Pyramid: documentant amb Sphinx‏‎ (23 revisions)
 194. Cordova‏‎ (23 revisions)
 195. Departament d'informàtica‏‎ (23 revisions)
 196. Especificacions: cooperativa de consum‏‎ (25 revisions)
 197. Desenvolupament d'aplicacions web amb frameworks‏‎ (25 revisions)
 198. SQL insercions‏‎ (25 revisions)
 199. Batalla naval en PHP‏‎ (25 revisions)
 200. Estructura lògica del disc dur‏‎ (26 revisions)
 201. Apache2 en GNU/Linux‏‎ (27 revisions)
 202. SQL usuaris‏‎ (28 revisions)
 203. Python: tipus bàsics de dades‏‎ (28 revisions)
 204. Exercici X Windows‏‎ (29 revisions)
 205. Git: comandes‏‎ (30 revisions)
 206. Memòria‏‎ (30 revisions)
 207. Python: Pyramid framework‏‎ (33 revisions)
 208. Bases de dades‏‎ (33 revisions)
 209. E-mail Linux amb Postfix‏‎ (33 revisions)
 210. Python: introducció ràpida‏‎ (33 revisions)
 211. POO Classes‏‎ (33 revisions)
 212. Python‏‎ (34 revisions)
 213. Administració de Bases de Dades‏‎ (34 revisions)
 214. Requeriments aplicació cromos‏‎ (34 revisions)
 215. Web Applications‏‎ (35 revisions)
 216. Android‏‎ (35 revisions)
 217. E-mail Linux amb Docker‏‎ (39 revisions)
 218. Pàgina principal‏‎ (40 revisions)
 219. Web Services‏‎ (42 revisions)
 220. Equips‏‎ (42 revisions)
 221. Pyramid en Google App Engine‏‎ (43 revisions)
 222. Programació web entorn servidor‏‎ (43 revisions)
 223. Buildout‏‎ (44 revisions)
 224. Placa mare‏‎ (44 revisions)
 225. Practica VSFTPD‏‎ (45 revisions)
 226. AWS: Amazon Web Services‏‎ (49 revisions)
 227. Serveis de xarxa‏‎ (50 revisions)
 228. Windows Script‏‎ (55 revisions)
 229. Servidor LDAP en Debian/Ubuntu‏‎ (56 revisions)
 230. Samba‏‎ (59 revisions)
 231. Samba amb LDAP‏‎ (59 revisions)
 232. Programació‏‎ (62 revisions)
 233. Desplegament d'aplicacions web‏‎ (66 revisions)
 234. Django‏‎ (66 revisions)
 235. Docker‏‎ (71 revisions)
 236. Entorns de desenvolupament‏‎ (72 revisions)
 237. Bash script‏‎ (81 revisions)
 238. MongoDB‏‎ (131 revisions)
 239. Laravel‏‎ (132 revisions)

Vés a (anteriors 500 | següents 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).