Email check amb Flask

De Cacauet Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquest és un exemple de com treballar amb el microfamework web Flask per Python.


Intro[modifica]

Realitzarem una simple aplicació que agafi les dades d'un formulari per POST i ens validi si el email enviat és correcte o no.

Per decidir si el email és correcte farem una simple comprovació: primer ha d'aparèixer una @ i més tard, com a mínim un punt "." (corresponent al domini del correu). Si no té aquests dos elements el donarem per erroni i ho notificarem a l'usuari.

Per poder fer aquesta pràctica heu d'haver llegir i provar el primer exercici de Desenvolupament d'aplicacions web amb frameworks a cacauet.org

Referències:

Recorda els diversos passos per començar el projecte:

 • Has de tenir un Virtualenv per instal·lar els paquets de Python necessaris (Flask). Recorda a activar-lo amb
  $ source ~/env/bin/activate
 • Activa el mode de DEBUG amb:
  $ export FLASK_DEBUG=1
 • Arrenca el servidor amb
  $ python main.py
 • Apunta el browser a
  http://localhost:5000

Codi[modifica]

El projecte tindrà 2 arxius:

 • main.py : té el codi que processa les dades.
 • checkmail.html : plantilla HTML+Jinja2. S'encarrega de la part gràfica, hem d'intentar calcular la menor quantitat de coses possibles.


Arxiu .py[modifica]

Aquest és el codi per a l'arxiu .py

Fixa't en què:

 • Capturem les dades enviades per POST a través de la variable global request.form , que és un diccionari. Concretament accedim amb:
  email = request.form["email"]
  Recorda que cal importar request al inici del codi.
 • Si es tractés de dades enviades per GET hauríem de fer servir l'atribut args, d'aquesta manera:
  email = request.args["email"]
# -*- coding: utf-8 -*-
from flask import Flask, render_template, request
app = Flask(__name__)
 
# el decorator (@) estableix la ruta (URL). A mes, activem el mètode POST
@app.route("/checkemail", methods=["GET","POST"])
def checkemail():
  # inicialitzem missatge
  miss = "No has enviat cap email encara per comprovar."
  if request.method == "POST":
    # si entrem aquí és que ja hem enviat alguna dada del formulari (POST)
    email = request.form["email"]
    # quan posem accents cal avisar que és un string unicode amb la "u" a davant
    miss = "L'email <b>" + email + u"</b> és incorrecte ja que no té una @"
    # busquem que el email contingui al menys una @ i un .
    trobat = 0
    for lletra in email:
      if trobat==0 and lletra=='@':
        trobat = 1
        miss = "L'email <b>" + email + u"</b> té una @ pero li falta un . del domini posterior"
      elif trobat==1 and lletra=='.':
        trobat = 2
        miss = "L'email <b>" + email + u"</b> és correcte! (te una @ i un . de domini)"
  # renderitzem el template amb el missatge pertinent
  # "missatge" serà el nom de la variable dins del template
  return render_template( "checkemail.html", missatge=miss )
 
if __name__ == "__main__":
  app.run()

Template checkmail.html[modifica]

I aquí tenim el template. Recordem que Flask utilitza Jinja2 per defecte.

Fixa't en què:

 • Per printar el missatge, enlloc de simplement {{missatge}} fem
  {{missatge|safe}}
  això ho fem perquè si no, el propi Jinja ens filtra els tags HTML <b> i </b> i no ens sortiria la negreta que volem.
  Aquest recurs es diu FILTRE, i hi ha diversos amb diferents utilitats.
 • Prova de treure'l i observa què passa si deixes {{missatge}} a seques.
<html>
 
<body>
  <h2>Validació de email</h2>
 
  <div class="missatge">
    {{missatge|safe}}
  </div>
  <br>
 
  <form method="post">
    Introdueix adreça d'email a comprovar: <input type="text" name="email" /><br>
    <input type="submit">
  </form>
</body>
</html>