PyQt: Timers i pilotes rebotant

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Exercici de pilota rebotant dins d'una pantalla.

L'implementem en PyQt (Python amb les llibreries Qt).


Introducció[modifica]

Cal haver fet abans l'exercici PyQt: pintar dintre d'un widget.

Tindrem d'entrada una pantalla com aquesta però enlloc del controlar la posició de la pilota controlarem la velocitat. La pilota es mourà i rebotarà per les parets.

Qt-piloteta1.png

Suggeriments per fer la pràctica[modifica]

Cadascun d'aquests punts els anem aclarint més avall.

 1. Crear el timer i fer un print cada 100 ms
 2. Avançar la pilota, sense rebots. Podem deixar la posx i la posy en l'objecte Pantalla, tal i com ho teniem a la pràctica anterior.
 3. Crear objecte pilota i encapsular a dins els atributs i funcions descrits més avall.
 4. Gestionar els rebots dintre de l'objecte pilota.


Timers[modifica]

Per poder moure la pilota necessitareu un Timer: un temporitzador que regularment faci una crida a una funció, en el nostre cas per repintar la pantalla. En cada execució pintarem la pilota recalculant les seves noves coordenades i així crearem el moviment.

Utilitzarem l'objecte QTimer de Qt. Caldrà que l'inicialitzem en algun punt del codi (constructor), indicar on cridarà (connectar-lo al repaint), inicialitzar el temps d'intèrval i llançar-ho amb un start.

class Pantalla(QWidget):
  #...
  def __init__(self):
    #...
    self.timer = QTimer() # creem el timer
    self.timer.timeout.connect( self.repaint ) # connectem la signal timeout al metode de repintat
    #...
    self.timer.start( 200 ) # engeguem el timer (temps en ms)

#...en algun altre punt del nostre codi...
#... si volem aturar la partida...
pantalla.timer.stop()
#...


Objecte Pilota[modifica]

Farem les coses bé. Crearem un objecte Pilota que contindrà els següents atributs.

float
 • posx
 • posy
 • velx
 • vely
 • maxVel (de moment no el fem servir, però indicarà la màxima velocitat de la pilota)
 • color (QColor, es dona en RGB)
 • tamany (radi de la pilota)

I tindrà els següents mètodes:

 • pinta ( QPainter )
 • actualitza_pos ( amplada, alçada )
 • setVelX ( valor )
 • setVelY ( valor )


L'objecte Pantalla tindrà un objecte Pilota a dins, que gestionarà el seu propi moviment i rebot dintre de actualitza_pos (li passarem l'amplada i alçada del widget Pantalla per adaptarnos al seu tamany i fer els rebots correctament). Per tant, ara a Pantalla.pinta() tindrem només:

 • Crear QPainter qp
 • pilota.actualitza_pos(...)
 • pilota.pinta( qp )

Connexions (però casi que millor ho deixeu pel final, de moment avanceu la pilota amb velocitat constant):

 • xslider -> setVelX
 • yslider -> setVelY


Gestió dels rebots[modifica]

float

Dintre de la funció actualitza_pos( ample, alt ) de la pilota caldrà gestionar els rebots:

 • Incrementar posició segons velocitat
 • Controlar que la posició de la pilota no ha sobrepassat cap dels 4 límits de les parets. Si ho ha fet, canviem:
  • El signe (+ o -) de la velocitat.
  • Col·loquem la pilota en el límit per si ens hem passat.


Velocitat variable[modifica]

Efectuem les connexions:

 • xslider -> setVelX
 • yslider -> setVelY

Recordatori: PyQt: connectant signals amb slots

I dintre d'aquests mètodes modifiquem la velocitat de la pilota. Veurem com canvia la trajectòria.

Connectem teclat amb els controls[modifica]

Volem modificar la velocitat de la pilota també amb les tecles de cursor.

Ho pots fer amb aquest article: PyQt: Events de teclat

El pas següent pot ser pintar una raqueta per fer el joc del ping-pong. La pots controlar amb les tecles també.