Programació

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

#FpInfor #AsixMp03 #DawMp03 #DamMp03 #AsixMp03Uf01 #AsixMp03Uf02 #AsixMp03Uf03 #DawMp03Uf01 #DawMp03Uf02 #DawMp03Uf03 #DawMp03Uf04 #DawMp03Uf05 #DawMp03Uf06 #DamMp03Uf01 #DamMp03Uf02 #DamMp03Uf03 #DamMp03Uf04 #DamMp03Uf05 #DamMp03Uf06

En aquest curs treballarem amb el llenguatges Python.

 • El llenguatge Python ha incrementat la seva quota de mercat progressivament, sobretot mercès l'impuls donat per Google amb el seu App Engine. És un llenguatge orientat a objectes nadiu i de més alt nivell que el C++, el que permet una manipulació més elegant amb un rendiment raonable.


UF4: Programació Orientada a Objectes. Fonaments[modifica]

Llenguatges compilats i interpretats. Diferències i implicacions.

Referències:

Llenguatge Python[modifica]

POO[modifica]

Exercicis: POO Exercicis


UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals[modifica]

Altres temes[modifica]

Més coses:


UF6: POO. Introducció a la persistència en BD[modifica]

Persistència d'objectes Python[modifica]

Es poden utilitzar Shelve i ZODB. S'utilitzen de manera molt similar, disposem d'una arrel (root), que és un diccionari persistent, on poden enregistrar els nostres objectes. La diferència més important és que a ZODB cal fer un commit, i que té la possibilitat de multithreading mitjançant l'accés per xarxa amb ZEO.

 • Pickle: és una eina de serialització de baix nivell. Serà complicat utilitzar-la.
 • Shelve: utilitza pickle com a base, però simplifica la utilització.
 • ZODB:
  • Zope Object Database: versió data storage (1 fitxer)
  • ZEO (ZODB per socket, permet múltiples connexions simultànies)
   • Xat amb ZEO: programa de xat amb el servidor ZODB per xarxa.

Pràctiques 2015:

 1. QtreGimp: crearem formes geomètriques i les enregistrarem en arxius amb shelve.
 2. Web Services
 3. Web Services: exemple Escacs


Altres[modifica]

Treballant amb Java: