Servlets

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Un Servlet és una llibreria per crear aplicacions Web amb llenguatge Java. Solen utilitzar Tomcat per desplegar el projecte.

Intro[modifica]

Referències:

Quick Reference per Ubuntu 14.04:

 • URL = http://myhost:8080
 • CATALINA_HOME = /usr/share/tomcat7
 • CATALINA_BASE = /var/lib/tomcat7: aquí teniu la carpeta webapps amb les aplicacions per desplegar
 • /etc/default/tomcat7 : conf inicial JAVA_OPTS (memòria)
 • /etc/tomcat7 : conf, users, etc.
 • LOGS = /var/log/tomcat7


Setup[modifica]

Els diferents components que necessitarem seran:

 • JDK : Java Development Kit, inclou eines (compiladors, màquines virtuals java, etc.) i les llibreries per desenvolupar.
 • Eclipse: IDE per a Java disponible en moltes plataformes.
 • Tomcat: el servidor d'aplicacions per a Java.

De moment només compilarem des de la línia de comandes. "A pelo".

Ens caldrà ajustar algunes llibreries perquè estiguin disponibles per al compilador:

$ echo "export CLASSPATH=/usr/share/tomcat7/lib/*" >> ~/.profile

...i fem logout i login per activar aquests canvis. O, si no volem sortir, podem fer:

$ source ~/.profile


Compilant un Servlet[modifica]

IMPORTANT: de moment NO cal fer res com a sudo. Tot això (desenvolupar, compilar) està disponible per a tots els usuaris.

Agafeu el primer exemple HelloWorld del tutorial i el poseu en un arxiu HelloWorld.java en la vostra carpeta de desenvolupament.

Compilem:

$ javac HelloWorld.java

...i es crearà l'arxiu .class , que és el que necessitem per fer el desplegament.


Desplegament d'un Servlet[modifica]

Anem a posar la nostra app en producció al Tomcat.

 1. Crear carpeta d'aplicació a /var/lib/tomcat7/webapps, per exemple test1.
 2. Crear carpeta WEB-INF dins de test1
 3. Crear carpeta classes dins de WEB-INF
 4. Crear arxiu web.xml dins de WEB-INF amb els continguts de més avall.
 5. Copiar l'arxiu compliat HelloWorld.class al directori classes.
 6. Comprovem que ens apareix la nova app (test1) al panell de control http://localhost:8080/manager on podrem engegar-la i parar-la
 7. Ja podem visitar el nostre servlet a OJU /test1/<url_servlet>, pel nostre cas:
  http://localhost:8080/test1/helloworld

L'estructura d'arxius ens ha de quedar així:

webapps
├── ROOT
│   ├── index.html
│   └── META-INF
│     └── context.xml
└── test1
  └── WEB-INF
    ├── classes
    │   └── HelloWorld.class
    └── web.xml

És important saber que tenim disponible la carpeta test1 per posar-hi contingut estàtic (imatges, HTML) o JSPs si ho desitgem.

Arxiu web.xml[modifica]

En aquest arxiu li passem la informació que necessita Tomcat per engegar el servlet amb la ruta adequada, pel nostre cas /test1/helloworld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
  version="2.4">

  <display-name>Hello, World Application</display-name>
  <description>
	This is a simple web application with a source code organization
	based on the recommendations of the Application Developer's Guide.
  </description>

  <servlet>
    <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
    <servlet-class>HelloWorld</servlet-class>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
    <url-pattern>/helloworld</url-pattern>
  </servlet-mapping>

</web-app>


Notes addicionals[modifica]

Fully Qualified Class Names[modifica]

Si fem desenvolupaments més complexes ens convé fer una estructura d'arxius més formal. Particularment, si volem fully qualified class names com per exemple com.mypackage.MyClass1 ens caldrà fer una estructura d'arxius així:

.
├── classes
│   └── com
│     └── mypackage
│       └── MyClass1.class
└── src
  └── com
    └── mypackage
      └── MyClass1.java

IDEs[modifica]

Cal considerar la idoneïtat d'utilitzar els IDEs pel desenvolupament, ja que ens pot facilitar molt la feina d'organització del codi.

 • Eclipse
 • NetBeans

Arxius war[modifica]

Podem fer deploys amb arxius WAR (Web server ARchive), a mode de ZIP que podem deixar a l'arrel del directori webapps i que Tomcat ens descomprimirà i desplegarà automàticament.

Un WAR file no deixa de ser un JAR file (un ZIP de Java o Java ARchive), només que pensat per deployment.