Pyramid autenticació

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per poder seguir aquest article abans hauries d'haver-te mirat:

Cal distingir entre:

 • Autenticació: determinar si l'usuari és qui diu ser.
 • Autorització: control de quins usuaris tenen accés a quines pàgines.Autenticació Pyramid estàndard[modifica]

El mòdul d'autenticació i de control de sessió el podem veure a la següent documentació:


Exercici[modifica]

Afegeix autenticació a la botiga "simpleshop" que hem fet amb anterioritat a simpleshop. Els permisos seran:

 • Benvinguda: pot entrar tothom
 • Llista de productes: tothom
 • Form comanda: només pot entrar els usuaris del grup clients.
 • Llista de comandes: només pot entrar els usuaris del grup admin.


Algunes especificacions més:

 • Afegir al registre de les comandes quin usuari les ha efectuat.
 • En tot moment ha de veure's quin usuari està actiu i tenir la possibilitat de sortir (logout).


Preneu l'exemple de URL_DISPATCHER i dels Egipcis. En aquesta documentació s'expliquen les diferents passes:

 • Afegir usuaris i grups (security.py, nou mòdul).
 • Afegir una ACL (models.py i __init__.py).
 • Afegir polítiques: "authentication policy" i "authorization policy" (__init__.py).
 • Afegir permisos a les views (views.py).
 • Afegir pàgines de login i logout i arranjar-ho perquè es cridin quan no es tingui autorització.Autenticació Pyramid amb LDAP[modifica]

La referència principal és aquesta:

I el meu exemple:

Abans cal preparar l'entorn:

 • Carregar les llibreries adequades (en Ubuntu):
  # apt-get install libldap2-dev libsasl2-dev
 • Afegir pyramid_ldap al nostre projecte buildout (buildout.cfg)
 • Reconstruir l'aplicació:
  $ bin/buildout -v

...i ara podem anar al tutorial i mirar-nos el codi. Mira't, però, les indicacions de més avall per fer l'adaptació:


Exemple Egipcis-LDAP[modifica]

Trobareu l'exemple dels egipcis al meu repositori:

https://github.com/emieza/egipcis-ldap.git

Per tal que funcioni caldrà fer algunes modificacions del tutorial de Pyramid. Llegeix-les a continuació...

Sort!!!


Anonymous Bind[modifica]

Pensa que el BIND (autenticació per administrar) es pot fer amb ANOYMOUS. Per fer això cal posar:

 • bind=""
 • passwd=""

...i no deixar-ho per defecte (sense indicar els atributs), ja que per defecte son None i això no serveix com a anonymous.

Amb això ja pots autenticar, al menys. Prova-ho abans de continuar...


Gestió dels grups a la ACL[modifica]

 1. Primer de tot assegura't que has substituït la funció groupfinder de l'arxiu security.py per la nova versió que hi ha al tutorial de Pyramid (anem a buscar els grups al LDAP, no al array d'abans).
 2. Assegura't d'haver creat els grups i d'accedir-hi correctament pel DN complert.
 3. El filtre del config.ldap_set_groups_query ha de ser coherent amb la nostra estrctura de noms.
  L'exemple del Pyramid utiltiza objectCategory enlloc del objectClass. A mi m'ha quedat així:
  filter_tmpl='(&(objectClass=groupOfNames)(member=%(userdn)s))',
 4. A la ACL del Root Factory per permetre l'entrada al Faraó en la piràmide, el nom del grup ja no serà (Allow, 'group:farao', 'master')
  ...sinó que caldrà posar el DN complert del grup, en el meu cas:
  (Allow, 'cn=farao,ou=grups,dc=enric,dc=tk', 'master')