Python: variables estàtiques o de classe

De Cacauet Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Una variables de classe o "estàtica" és una variable comuna per totes les instàncies d'una classe.


Teoria[modifica]

Els atributs o variables son:

 • D'instància: valor particular per una instància (els habituals).
 • De classe: atribut compartit per totes les instàncies.

Referències:

Aplicacions típiques:

 • Carregar en memòria elements comuns de la classe (p.ex. imatges)
 • Controlar el nombre d'instàncies creades
 • Tenir una instància única d'un objecte (singleton), p.ex. QApplication
 • ...

Podem accedir a les variables de classe de dues maneres:

<instancia>.__class__.<atribut>

o bé:

<nom_classe>.<atribut>


Comptar el nombre d'instàncies creades[modifica]

Per exemple, si tenim una interfície gràfica i volem saber quants botons hem creat:

class Boto:
  total = 0
  def __init__(self):
    self.__class__.total += 1

Aquest atribut serà comú per totes les instàncies:

>>> b1 = Boto()
>>> b1.total
1
>>> b2 = Boto()
>>> print b1.total,b2.total
(2, 2)


Altres formes de fer el mateix[modifica]

Del què es tracta és de que no en ens "peti" el programa perquè la variable de classe no ha estat creada. Abans l'hem creat a la pròpia definició de la classe. Ara ho farem d'altres maneres.

Utilitzant hasattr:

class Boto:
  def __init__(self):
    # ens assegurem que hem creat l'atribut "total"
    if hasattr(self.__class__, "total"):
      self.__class__.total += 1
    else:
      # si no l'hem creat, el creem ara
      self.__class__.total = 1

Utilitzant excepcions:

class Boto:
  def __init__(self):
    # intentem incrementar l'atribut "total"
    try:
      self.__class__.total += 1
    except:
      # si falla (excepció), el creem i inicialitzem a 1 (1a instància)
      self.__class__.total = 1


Comportaments inesperats[modifica]

ULL, perquè posar una variable en la definició de la classe no ens assegura que sigui una variable comuna a totes.

Si em vull assegurar que estic tocant la variable de classe cal accedir-hi a través de <classe/instancia>.__class__.<attr>


Mètodes estàtics[modifica]

Puc definir un mètode estàtic en un objecte mitjançant el decorator @staticmethod.

Podré accedir a les variables de classe directament sense el __class__, utilitzant el nom de la classe:

class Boto:
  total = 0
  def __init__(self):
    self.inicialitza()
 
  @staticmethod
  def inicialitza():
    Boto.total += 1