PyQt: Imatges i sprites

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Ampliem les funcions gràfiques de PyQt amb les llibreries per mostrar imatges.

Article principal i índex: Programació#UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals


Pintar una imatge[modifica]

Per pintar una imatge dintre d'un QWidget pots fer-ho d'aquesta manera amb l'objecte QPixmap.

class Pantalla(QWidget):
  #...
  def __init__(self):
    #...
    self.dibuix = QPixmap("dibuix.png") # l'arxiu d'imatge ha d'estar al mateix path que el .py
    #...
  def paintEvent(self,e):
    #...
    qp = QPainter(self):
    qp.start()
    #...
    qp.drawPixmap( posx, posy, self.dibuix )
    #...

L'objecte QPainter té diverses funcions drawPixmap, la que veieu és la més senzilla i correspon a aquest prototip:

void QPainter::drawPixmap ( int x, int y, const QPixmap & pixmap )

Si volem dibuixar només un fragment de la nostra imatge (que és el cas dels sprites podem utilitzar la funció drawPixmap més complerta, segons aquesta doc (referència original de Qt per C++):

void QPainter::drawPixmap ( int x, int y, int w, int h, const QPixmap & pixmap, int sx, int sy, int sw, int sh )


Sprites[modifica]

Un sprite és una successió d'imatges que simulen una figura en moviment, donant animació aparent als objectes dibuixats.