Servidor DNS Linux

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Enunciat de la pràctica del Servidor DNS en GNU/Linux.

OBJECTIUS: instal·lar un servei local de resolució de dominis (DNS) i configurar-hi els noms de les màquines locals (dubi, funky, xipiron, billy).


Configuració de les màquines per la pràctica[modifica]

Necessitarem 4 màquines virtuals per la pràctica:

 • XIPIRON: client 1 de la xarxa (Windows XP)
 • DUBIDUBI: client 2 de la xarxa local (Debian)
 • FUNKYSERVER: servidor de DNS (Ubuntu Server)
 • BILLYSERVER: servidor de DHCP (Windows Server)

La configuració de xarxa és similar (OJU, no igual!) a la de les pràctiques anteriors. El servidor FUNKY tindrà 2 interfícies:

 • Interfície externa (accés a internet): mode bridge (això és diferent de l'anterior). El mode bridge ens permetrà connectar-nos al servidor funky des de la màquina host.
 • Interfície interna: xarxa interna.


Introducció[modifica]

El servei de resolució de noms de domini (DNS o Domain Name System) permet preguntar al servei per un nom de màquina (ordenat de forma jeràrquica) i obtenir una IP.

La capa de xarxa de nivell 3 (IP) no reconeix noms, només adreces IP. Això fa molt difícil recordar el nom dels servidors a les persones, i cal un sistema que ho faciliti. Aquest és el DNS: lliga noms i adreces IP.

 • Llegeix els primers apartats de l'article del DNS a Wikipedia, particularment fixa't en el de "jerarquia DNS".


Servidor DNS en GNU/Linux[modifica]

La configuració del servirdor Linux a través d'arxius de configuració és complicada. Per simplificar-ho utilitzarem WEBMIN, un software per administrar la màquina a través de la web.

Per accedir a la interfície web del webmin ens caldrà poder "veure" el Server des de la màquina host (utilitzarem el navegador del host). Per poder-lo "veure" haurem de posar el FUNKYSERVER en mode bridge, si no, no podrem accedir a la interfície web. Aquesta configuració serà útil també per poder fer-li un SSH i treballar des de la consola remota del host (ens permetrà copiar i enganxar!).

Instal·lació:

 1. Importa la màquina FUNKYSERVER MOLT IMPORTANT reiniciant l'adreça MAC, això és molt important!! (perquè la posarem en bridge i podeu tenir problemes i podeu acabar modificant màquines de companys enlloc de la vostra!... o que algú us la toqui a vosaltres!).
 2. Configura la interfície externa del FUNKYSERVER en mode bridge. Això ens permetrà fer-li un SSH des de la màquina host:
  • En Linux:
   $ ssh funky@<ip_del_funkyserver>
  • En Windows: descarrega el sofware PUTTY i connecta't al FUNKYSERVER.
 3. A partir d'ara podem treballar des de la consola del host.
 4. Instal·la el servei DNS amb el paquet bind9.
 5. Instal·la el software WEBMIN. Pots descarregar-ho i veure les instruccions d'instal·lació a la pròpia web (pensa que Ubuntu és un derivat de Debian):
 6. Accedeix a la interfície del Webmin a través del navegador de la màquina host. Busca per internet com ens hem de connectar exactament (de fet, quan instal·les el webmin t'ho diu a la consola).

Configuració del servei DNS (bind9)[modifica]

 1. Configura un nom de domini local (dominis acabats en ".local" com per exemple "enric.local") => Àrea principal.
 2. Afegeix els noms dels hosts de les màquines locals:
  • xipiron.enric.local
  • dubi.enric.local
  • billy.enric.local
  • funky.enric.local
 3. Configura els clients (XIPIRON i DUBIDUBI):
  • Amb IP estàtica (sense DHCP).
  • Han d'apuntar el seu DNS (configuració de xarxa) al BILLYSERVER per tal de poder resoldre els noms de domini en el servidor local (que coneix les IPs de xipiron.enric.local, dubi.enric.local).
  • Per comprovar que es resolen bé els noms de domini podem utiltizar 2 comandes:
   • ping: simplement amb el ping podrem veure si funciona.
   • nslookup: fent man nslookup podeu inspeccionar la sintaxi i les opcions que ens ofereix, particularment ens dirà a quin servidor DNS estem connectats i permet fer demandes de resolució de noms a altres servidors que no siguin el què hem configurat per defecte.
 4. Fes les proves necessàries per comprovar que es veuen entre ells.

Servidor NAT en Linux[modifica]

 • Configura el FUNKYSERVER perquè també faci de servidor NAT (ja saps: 2 interfícies de xarxa, etc.).
 • Configura els clients (DUBI i XIPIRON) per tal què utilitzin la màquina FUNKYSERVER com a gateway, a part de com a DNS (ja s'ha fer abans).
 • Fes les proves pertinents per comprovar que funciona i que tenim accés a Internet.


Combinem el DHCP i el DNS a la xarxa[modifica]

Finalment combinarem els 2 serveis, DNS i DHCP a la nostra xarxa virtual.

 • Per poder començar aquest apartat has d'haver resolt l'anterior (instal·lar servei DNS al FUNKYSERVER).
 • Importa la màquina BILLYSERVER (Windows Server).
 • Instal·la el servei DHCP al BILLYSERVER.
 • Configura'l per tal que assigni sempre la mateixa IP als clients (reconeixent-los per adreça MAC).
 • IMPORTANT: Fixeu-vos que la IP ha de ser la mateixa al DHCP i al DNS (informació coherent en els dos servidors).
 • Vigila també els paràmetres de gateway per tal que utilitzi el FUNKYSERVER com a porta d'enllaç.
 • Configura la xarxa dels clients en mode automàtic (que busquin el DHCP).
 • Fes les proves necessàries per saber si es veuen entre ells.
DHCP (billyserver, WinSrv)
MAC <->IP
DNS (funkyserver, Ubuntu)
IP <-> nom de domini
MAC
IP Nom de domini
00:DA:B3:11:09:77
192.168.1.22
xipiron.enric.local
...
...
dubidubi.enric.local
...
...
funky.enric.local
...
...
billy.enric.local


Fixeu-vos que la IP ha de ser la mateixa al DHCP i al DNS (informació coherent).