Pyramid en Google App Engine

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Crearem un projecte Python: Pyramid framework per instal·lar-ho després al Google App Engine (GAE).

Instal·lació ràpida[modifica]

Partim de la màquina virtual FunkyDesktop (Ubuntu 12.04 Desktop actualtizada però sense instal·lar cap paquet addicional).

 1. Actualitza els repositoris del sistema (si després fas un upgrade tampoc estarà de més):
  $ sudo apt-get update
 2. Instal·la PIP Installer. Descarrega get-pip.py de: http://www.pip-installer.org/ , després executa:
  $ sudo python get-pip.py
 3. Treballarem amb la versió 1.1.6 de setuptools, les més recents no ens van bé:
  $ sudo pip install setuptools==1.1.6
 4. Ara pots instal·lar el projecte Pyges (no cal virtualenv). Vés a l'apartat pertinent per provar-ho.
 5. Seguidament crearem un projecte from scratch, és a dir, "de zero" (projecte1).
 6. Crea un virtualenv (OJU: és segona I ÚLTIMA excepció per fer un sudo pip):
  $ sudo pip install virtualenv --upgrade
  $ virtualenv --no-site-packages env
 7. Entrem permanentment en el nou virtualenv:
  $ source ~/env/bin/activate
 8. Per no tenir embolics de versions, utilitzarem l'arxiu requirements.txt on us poso les versions del paquets que m'han funcionat. Crea l'arxiu requirements.txt com s'indica a la següent subsecció.
 9. Carrega les versions de treball en el nou env:
  (env)$ pip install -r requirements.txt
  Utilitzant el PyPI mirror (molt més ràpid!):
  (env)$ pip install -r requirements.txt -i http://taupaipai/pypi/simple
  O bé (sense fer el source d'abans):
  $ ~/env/bin/pip install -r requirements.txt
 10. Genera la plantilla del nou projecte (aneu a un altre directori de treball primer):
  (env)$ cd
  (env)$ pcreate -t appengine_starter projecte1
 11. Arregleu el problema del setuptools afegint a versions.cfg:
  setuptools = 1.1.5
 12. Opcionalment podeu utiltizar els servidors de descàrrega local seguint les instruccions de PyPI mirror, modificant l'arxiu buildout.cfg.
 13. Sortiu del virtualenv (només en calia per crear la plantilla de projecte):
  (env)$ deactivate
 14. Instal·leu el nou projecte (cal haver sortit del virtualenv):
  $ python bootstrap.py
  $ bin/buildout
 15. Arrenquem el servidor:
  $ bin/devappserver parts/projecte1 --use_mtime_file_watcher
 16. Visiteu el nou servei:
  http://localhost:8080


requirements.txt[modifica]

Aquest arxiu conté les versions dels paquets de Python que tens en un moment donat al teu sistema o al virtualenv. No és recomanable fer-ho al sistema, però.

Exemple de Nov'2013. Si no està actualtizat potser convé més que realitzis els tutorials genèrics de més avall.

Chameleon==2.13
Mako==0.9.0
MarkupSafe==0.18
PasteDeploy==1.5.0
WebOb==1.2.3
argparse==1.2.1
pyramid==1.4.5
pyramid-appengine==0.8.2-a2
repoze.lru==0.6
setuptools==1.1.6
translationstring==1.1
venusian==1.0a8
wsgiref==0.1.2
zope.deprecation==4.0.2
zope.interface==4.0.5

Per carregar-lo (normalment al virtualenv):

(env)$ pip install -r requirements.txt

Per generar-lo:

(env)$ pip freeze > requirements.txt


Instal·lant la plantilla de projecte[modifica]

si has fet la instal·lació ràpida, no cal que facis aquest apartat

Treballarem amb el Buildout i el scaffold de Pyramid per GAE.

OJU: no treballeu com a root. Aquest entorn (virtualenv) està pensat per no interferir en el sistema ni barrejar llibreries.

Més coses interessants però per mirar-les després:

Seguint els passos d'aquest tutorial podem posar en marxa el nostre primer projecte.

OJU: poden aparèixer problemes de versions (al menys en Ubuntu 12.04) que cal arranjar del tutorial. La versió del pyramid_appengine (paquet amb la plantilla del buildout) no baixa en la seva darrera versió en algunes ocasions.

Troubleshooting[modifica]

A data d'octubre de 2013 hi ha alguns conflictes de versions per posar en marxa un projecte de Pyramid GAE amb buildout.

Particularment el mòdul (egg) rod.recipe.appengine dóna l'error "setuptools not found".

Sol·lucions actual (oct 2013)[modifica]

 • Descarregar la versió correcta del pyramid_appengine amb:
  $ pip install pyramid_appengine==0.8.2-a2
 • Forçar a descarregar una versió de setuptools que ens funcioni al fitxer versions.cfg:
[versions]
setuptools = 1.1.5

He detectat altres problemes afegits que poden donar maldecaps. No està de més fer-li un cop d'ull a:

 • Instal·lar el pip darrera versió de http://www.pip-installer.org (veure apartat install). Això no ens assegura, però que ens descarregui correctament la darrera versió de pyramid_appengine.
 • Un cop creat el buildout, canviar la versió del appengine-sdk. Anar a buildout.cfg:
  ae-sdk-version=1.8.5
  ...posant la darrera versió que trobem a la pàgina oficial de GAE.

Solucions anteriors però que no van ara:

 • Seguir el tutorial fins realitzar el
  $ bin/buildout
  ...ens donarà l'error "setuptools not found".
 • Aplicar aquest patch al mòdul rod.recipe.appengine. Modificar l'arxiu:
  $ gedit eggs/rod.recipe.appengine-2.0.2-py2.7.egg/rod/recipe/appengine/__init__.py
 • Tornar a executar el buildout i arrencar el servidor normalment.


Creant views al projecte[modifica]

Per veure com utilitzar Pyramid podeu llegir Pyramid: arquitectura.


Activant plantilles Mako[modifica]

Si volem utilitzar les plantilles Mako (que són les que hem utilitzat des del principi) caldrà fer alguns ajustos al projecte generat:

ULL: si afegim noves plantilles al projecte cal refer el buildout amb:
$ bin/buildout -v

__init__.py[modifica]

Afegirem a la funció make_app():

...
__here__ = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
...
def make_app():
  ...
  settings = {}
  settings['mako.directories'] = os.path.join(__here__, 'templates')
  config = Configurator( root_factory=Root, settings=settings )
  ...
  # afegim la URL "/home" a la que accedim amb "http://localhost:8080/home"
  config.add_route( "home", "/home" )
  config.add_view( views.home_view, route_name="home", renderer="main.mako" )

  # OJU: el config.scan() no li agrada al GAE!!


views.py[modifica]

Afegirem les views pertinents:

# OJU: al GAE no li agraden els decorators @view_config !!!
def home_view( request ):
  return {"project":"gapp1"}


templates/main.mako[modifica]

<html>
<head>
  <title>${project}</title>
</head>

<body>
  <h1>Projecte ${project}</h1>
  <p>Aviam que tal va aixo...</p>
</body>

</html>


Afegir plantilles[modifica]

Quan afegim una nova plantilla .mako cal refer el projecte, ja que els arxius s'han de traslladar al directori "parts":

$ bin/buildout -v


Deployment a App Engine[modifica]

 1. Registreu-vos a:
  http://appengine.appspot.com
 2. Creeu una aplicació. Preneu nota del APPID que trieu.
 3. Des del directori PARTS del vostre projecte:
  $ python google_appengine/appcfg.py update <projecte_local> -A <app_id>
 4. Podeu veure la vostra app a:
  http://<app_id>.appspot.com

Et volià!


Exemple: Pyges[modifica]

Pyges és un projecte per CMS basat en Pyramid i GAE. Pots instal·lar-lo per tenir un exemple de codi i realitzar els exercicis proposats més avall.

Descarrega el projecte Pyges de githum.com :

$ git clone https://github.com/lacetans/pyges.git

Oju, perquè hi ha 2 versions de buildout:

 • buildout.conf.lacetania: utilitza el mirror que tenim dins l'escola (taupaipai)
 • buildout.conf.main: utiltiza el servidor principal pypi.python.org . Utilitzeu-ho per treballar a casa.

Per treballar amb un o altre cal que copieu un dels dos i sobreescriviu el buildout.conf abans de començar a construir el projecte.

Construeix el projecte amb:

$ python bootstrap.py
$ bin/buildout

I finalment l'arranquem amb:

$ bin/devappserver parts/pyges --use_mtime_file_watcher

(amb aquesta opció es recarrega automàticament quan guardem canvis en algun arxiu).

Mireu-vos el codi per realitzar els exercicis que venen a continuació.


Exercici 1: Zodíac[modifica]

Farem una pàgina on puguem entrar la nostra data de naixement i que ens digui el signe del zodíac que ens correspon, amb imatges estupendes per fer-ho més cool.

Mira't el codi d'exemple més amunt (projecte Pyges).

Us recomano seguir les següents passes:

 1. Crear una pàgina "home" com s'indica anteriorment en aquest tutorial i titular el nostre projecte adequadament. Substituïu la pàgina per defecte del template (elimineu la original).
 2. Afegir les fotos dels signes del zodíac a la pàgina "home". Inicialment ho farem en la plantilla .mako com si fos un HTML normal.
  Els arxius de les fotos les heu de col·locar dins el subdirectori static
 3. Canvieu el HTML del template per un bucle de la plantilla mako.
  • Des de la view cal que li passeu la llista, per exemple en la variable "imatges".
  • Consulteu a http://www.makotemplates.org com funcionen els bucles de mako.
 4. Feu un formulari per mostrar el signe del zodíac que demani a l'usuari data de naixement, que calculi el seu signe i que mostri la foto pertinent.
  La manera de recollir i utilitzar les dades d'un formulari en Pyramid (dins la view) és utilitzant la variable request.POST, de manera pràcticament idèntica al $_POST de PHP. (mireu l'exemple de Pyges més amunt). En principi hauria de ser:
  data = request.POST['data']
  Però si voleu saber si existeix la variable podeu fer
  data = request.POST.get('data')
  Una altra manera seria fent:
  if 'data' in request.POST: ...
 5. Afegeix una "frase de la sort" aleatòria a escollir d'una llista de frases que tinguis per llegir la bonaventura de l'usuari.