CSS selectors

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Llegeix la secció sobre selectors del curs de CSS de'n Gonzalo Pérez de la Ossa.

Altres referències interessants:

Ens podem adreçar (seleccionar) de diverses maneres als elements del document:

 • Per tipus d'element (P, H1, H2, TABLE, etc.)
 • Per identificadors
 • Per classe

Abans de veure'ls, però, cal que tinguem en compte que quan s'utilitza CSS es sol dividir el document amb les unitats genèriques DIV o SPAN, a més d'utilitzar els tags habituals d'HTML:

 • DIV: realitza una divisió del document realitzant un requadre (seguint el CSS box model) o, al menys, un paràgraf.
 • SPAN: realitza una divisió de pocs caràcters, permetent per exemple canviar el color d'una sola paraula o d'una sola lletra.


Selectors per tipus d'element[modifica]

Selecciona tots els elements d'aquella fulla. Per exemple, per seleccionar TOTS els tags H3 i donar-los el tamany de 10 píxels seria:

   H3 {
     font-size: 10px;
   }
   BODY {
     background-image: url('fons.jpg');
     background-repeat: repeat-x;
   }

En aquest exemple, a més, hem modificat l'element BODY i l'hem afegit una imatge de fons (background) que es repeteix només en horitzontal. L'element background-repeat pot prendre els valors:

 • repeat-y
 • repeat-x
 • repeat
 • no-repeat

Pots aprendre més sobre backgrounds aquí. Pensa que és un tema molt important i que amb CSS podem aplicar propietats de background a qualsevol element, no solsament al BODY!! Típicament ho apliquem als DIV.


Selectors per identificador (ID)[modifica]

A qualsevol elements HTML se li pot assignar un identificador. Es fa de la següent manera: <ELEMENT id="id_element">. Per exemple, per identificar una secció del nostre document podem identificar la capçalera amb:

<H2 id="seccio2">Secció 2: invertebrats</H2>

És responsabilitat del que realitza el document HTML assegurar-se de que no es repeteixen els IDs. En principi han de ser únics.

Doncs bé, per seleccionar un element pel seu ID cal utiltizar el símbol #. Per exemple:

<HTML>
  <!-- amb aquest element META podrem fer aparèixer els accents sense problemes -->
  <META content="text/html;" http-equiv="content-type" charset="utf-8">

  <HEAD>
   <STYLE type="text/css">
     #vertebrats {
       font-size: 20px;
       color: green;
     }
     #invertebrats {
       font-size: 26px;
       color: teal;
     }
   </STYLE>
  </HEAD>

  <BODY>
   <H1>Biologia</H1>
   <H2 id="vertebrats">Secció 1: Vertebrats</H2>
   <P>Els vertebrats son els animals que disposen d'un esquelet...</P>
   <H2 id="invertebrats">Secció 2: Invertebrats</H2>
   <P>Els invertebrats no tenen esquelet, com pot ser un pop o una estrella de mar...</P>
   ...
  </BODY>
</HTML>

Potser no té massa sentit que el mateix H2 tingui diferents tamanys però potser sí que poden tenir colors diferents depenent de la secció.


Selectors per classe[modifica]

Consulta l'article CSS classes.

Pseudoselectors de link[modifica]

Els links tenen un cas especial: ens permeten modificar les propietats del link per quan ha estat visitat, si està actiu o quan passem per sobre.

El següent exemple canviaria el color del link normal a taronja. Pels links visitats els posa a verd i tatxats (line-through). Fixeu-vos en què utilitzem els dos punts (:), per això és un "pseudoelement".

  A {
    color: orange;
    text-decoration: underline;
  }
  A:visited {
    color: green;
    text-decoration: line-through;
  }

Podeu saber més sobre text-decoration aquí. Pot prendre els valors:

 • none
 • underline
 • overline
 • line-through
 • blink (pampallugues)

Sobre selectors de link podeu llegir aquí:

En total tenim els següents:

 • Normal (A)
 • Visitats (A:visited)
 • Actius (A:active)
 • Passant el ratolí per sobre (A:hover)

Un dels selectors de link més característic és el que s'activa al passar el ratolí per sobre: el HOVER:

  A:hover {
    color: fuchsia;
    text-decoration: underline overline; /* fixeu-vos que aquí hem posat 2 propietats alhora (subratllat i "sobreratllat") */
  }

Exercicis[modifica]

 1. Repassa la secció de selectors per tipus d'element, i en particular mira't el tema del BACKGROUND. Fes una pàgina de presentació teva (nom, missatge de benvinguda, foto) amb una imatge de background en el BODY en 2 versions:
  • Versió 1: la imatge es repeteix horitzontalment i només en la part més inferior de la pàgina.
  • Versió 2: la imatge es repeteix verticalment a la dreta de la pàgina.
 2. A l'exercici anterior afegeix-li 4 links a diverses pàgines. El link només ha de contenir unes poques paraules. A continuació de cada link afegiu en text normal una breu descripció de a quina pàgina heu apuntat. O sigui, que ha de quedar algo així:
  Pàgina d'Enric Mieza: el creador de Cacauet wiki.
  • Els links normals han de ser de color "teal" i subratllats.
  • Els links visitats han de ser de color taronja i tatxats i subratllats alhora.
  • Els links actius han de ser de color fucsia i sense cap ornament (sense subratllat) però amb el color de fons groc. Pel color de fons cal que utilitizeu la propietat background-color.
  • Quan es passa el ratolí per sobre el link s'ha de posar en verd i en tamany de lletra més gran (font-size).
 3. ...