PostgreSQL

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

PostgreSQL és un gestor de bases de dades relacional amb opcions força avançades.


Instal·lació i primeres passes[modifica]

Us recomano aquest bonic tutorial inicial de Digital Ocean per Ubuntu 14.04 LTS]


Referència ràpida[modifica]

Entrar:

$ psql -d [<nom_bbdd>]

L'usuari postgres (del sistema operatiu) és el que pot administrar la base de dades:

$ sudo -s -u postgres

Crear usuari:

$ createuser --interactive

Crear base de dades:

$ createdb

Comandes externes (no standard SQL):

  • \l : llista BBDD
  • \dt : llista taules
  • \db : llista tablespaces
  • \q : sortir (quit)


Referències[modifica]

Teòricament s'inclou a PostgreSQL com a BBDD objecte-relacional. Però en realitat, a data de Març de 2013 no és del tot cert. Disposa d'objectes amb atributs, però no permet crear mètodes (member functions). Si volem utilitzar una aproximació procedural, sense encapsular les funcions en objectes, podem utilitzar PostrgreSQL.