Aula informàtica

De Cacauet Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Algunes consideracions per muntar una aula d'informàtica.


Configuració de màquines dels alumnes[modifica]

Les màquines que han d'utilitzar els alumnes han de tenir aquests requeriments:

Programari Windows[modifica]

 • Deep Freeze (al final, un cop clonades!)
 • iTalc
 • Open Office
 • Microsoft Office 2003
 • Firefox
 • Everest
 • Virtual Box
 • VMware
 • Dia
 • Packet Tracer
 • Wireshark
 • ...(ompliu)...

Programari Ubuntu[modifica]

Per fer-ho directament:

$ sudo apt-get install samba ubuntu-restricted-extras gnome-session-flashback vlc chromium-browser \
inkscape dia gimp gparted audacity gns3 wireshark filezilla geany kdenlive

Per fer "a mà" falten:

 • Sublime text
 • VirtualBox
 • VMware (amb llicència)
 • Packet Tracer
 • WPS Office
 • MS Office: es pot instal·lar en Ubuntu amb wine
  • Ojut: hiha un problema amb els accents. Aquí explica que s'arregla posant la següent variable d'entorn:
   export XMODIFIERS=''
  • Aquest canvi de variable d'entorn s'ha d'aplicar als shortcuts per engegar els programes. Per tant, cal editar tots els arxius que estan a ~/.local/share/applications/wine/Programs/Microsoft\ Office/Microsoft i modificar la línia Exec:
   Exec=env WINEPREFIX="/home/super/.wineoffice" wine C:\\...
   fent que quedi així:
   Exec=env XMODIFIERS='' WINEPREFIX="/home/super/.wineoffice" wine C:\\...
  • Copiar tots els arxius a l'Escriptori:
   cp .local/share/applications/wine/Programs/Microsoft\ Office/Microsoft\ * Escriptori/


El GRUB és un forat de seguretat. Cal al menys fer 2 arreglos:

 • Deshabilitar el menú de la consola de recuperació: ens portaria a una root shell amb privilegis de superusuari
 • La configuració manual del GRUB a l'arranc permet canviar uns paràmetres i entrar al sistema amb privilegis de root. Per protegir-ho es pot posar una contrassenya al GRUB.


ITALC (monitoratge usuaris)

 • instal·lar italc-client
 • insertar la public-key del teacher
 • Article que encara pot servir
 • Important: als clients afegir
  • PER GDM: /etc/gdm/Init/Default i /etc/gdm/PreSession/Default:
   killall ica
   ica &
  • PER LIGHTDM (el d'Ubuntu Unity):
   • editar /etc/lightdm/lighdm.conf i afegir:
    greeter-setup-script=/etc/lightdm/start_script.sh
   • crear el script a /etc/lightdm/start_script.sh (amb permisos d'execució) amb
    ica &Just abans de clonar:

 • Esborrar la configuració del network-manager (no funciona dp de clonar)
 • Esborrar les entrades de persistència de les MAC (eth0) a l'arxiu /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

PC del professor[modifica]

Partiríem de la versió de l'alumne, i afegiriem:

 • Programari
  • iTalc versió master + claus
 • Si instal·lem el openssh-server, tancar les connexions de les IPs dels PCs de l'aula modificant /etc/hosts.deny, afegint la línia:
  sshd: 192.168.3.*
 • ...


Script per ficar màquina Linux en un Active Directory[modifica]

La millor manera d'entrar una màquina Ubuntu en un domini Samba/SMB Windows és utilitzant el paquet SSSD.

Més informació aquí: Samba#Clients_Linux

Aquest projecte pot ser d'utilitat, és un script que he elaborat per automatitzar la tasca d'entrar les màquines a domini.

https://github.com/emieza/ubuntu-join-ad


Deprecated[modifica]

Aquests continguts son obsolets, però els deixo per futura referència.


Seguint aquest article pots preparar un Linux per entrar a un domini Samba o AD.

Com que les màquines client no es poden entrar al domini abans de clonar-les, faig un script per canviar-les el nom i entrar-les més còmodament, ja que si no cal fer massa coses. Aquest script cal executar-ho com a administrador del sistema (local) i modifica els arxius per canviar el nom de la nova màquina a ficar al domini:

 • /etc/hostname
 • /etc/hosts
 • /etc/samba/smb.conf

Per si les mosques, deixa una còpia dels arxius amb un ~ al final, per exemple, /etc/hosts~

#!/bin/bash
 
DOMINI=infodom.web
HOSTS=/etc/hosts
SMBCONF=/etc/samba/smb.conf
 
# creem stream #3 per treballar amb dialogs
exec 3>&1
# demanem nom de la màquina
NOM=$(dialog --inputbox "INFODOM entrada a domini\nIntrodueix el nom de la màquina" 8 40 2>&1 1>&3)
 
# canvi nom maquina al sistema
echo $NOM.$DOMINI > /etc/hostname
hostname $NOM.$DOMINI
# hosts
cp $HOSTS $HOSTS~
trobat=false
cat $HOSTS | while read LINE
do
	if [ "${LINE:0:9}" = "127.0.1.1" ]
	then
		# substituim nom del host
		echo "127.0.1.1	$NOM.$DOMINI $NOM" >> $HOSTS.new
		trobat=true
	else
		echo $LINE >> $HOSTS.new
	fi
done
if [ ! trobat ]
then
	echo "127.0.1.1	$NOM.$DOMINI $NOM" >> $HOSTS.new
fi
mv $HOSTS.new $HOSTS
 
# smb.conf
cp $SMBCONF $SMBCONF~
cat $SMBCONF | while read LINE
do
	if [ "${LINE:0:12}" = "netbios name" ]
	then
		# substituim nom del host
		echo "netbios name = $NOM" >> $SMBCONF.new
	else
		echo $LINE >> $SMBCONF.new
	fi
done
mv $SMBCONF.new $SMBCONF
 
# reiniciar Samba
service smbd restart
service nmbd restart
 
# afegir maquina al domini
net rpc join -U admin
 
if [ $? -eq 0 ]
then
	echo "Maquina afegida amb èxit. Prem ENTER per reiniciar o <Ctrl+C> per sortir."
	read
	reboot
else
	echo "Alguna cosa no ha anat bé. Revisa els paràmetres i torna a provar"
fi
 
# desactivem el stream creat pels dialogs
echo 3>&-