Curs de SQL

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Entrarem progressivament en les diferents instruccions de SQL a través d'un tutorial.

Pots descarregar els arxius pels exercicis:

Tutorial SQL:

 1. SQL instal·lacio: descàrrega i instal·lació del MySQL (Windows i Linux)
 2. SQL creacio: creació de bases de dades i importació de dades des d'un arxiu .sql
 3. SQL consultes I: consultes amb SELECT i creació de VIEWS (1 sola taula amb mundo.sql)
 4. SQL consultes II: consultes amb SELECT (2 o + taules)
 5. SQL funcions: funcions per càlculs sobre les consultes
 6. SQL taules: creació de taules i relacions
 7. SQL transaccions: transaccions amb ROLLBACK i COMMIT
 8. SQL insercions: insercions de dades a taules amb INSERT
 9. SQL esborrat: esborrat de dades amb DELETE
 10. SQL actualitzacions: modificació de dades amb UPDATE
 11. SQL exportacio: exportació de bases de dades a un arxiu .sql
 12. SQL usuaris: creació d'usuaris i permisos en MySQL
 13. MySQL geolocalització: càlcul de distàncies entre punts GPS amb MySQL