La font d'alimentació

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

La font d’alimentació, té per objectiu, convertir el corrent altern (CA) de la xarxa elèctrica en corrent continu (CC) apte per als components interns de l’ordinador. Algunes fonts també compleixen l’objectiu de refrigerar l’ordinador.

Aquesta transformació de l’energia s’aconsegueix mitjançant quatre processos que es desenvolupen en cadena:

1.- Transformació

En aquesta etapa, reduïm la tensió de la xarxa elèctrica, de (220v o 125v) a una tensió menor.

Aquesta part del procés de transformació es realitza mitjançant un transformador. Un transformador són dues bobines aïllades entre elles, enrotllades a un nucli de ferro.


2.- Rectificació

La tensió de la xarxa elèctrica és alterna, l’ordinador necessita, per funcionar, corrent continu. El component que transforma el corrent altern a corrent continu és el pont rectificador o Graetz. L’objectiu és que la tensió no fluctuï (és alterna) sinó que tingui un valor constant de tensió (12 volts, per exemple).


3.- Filtrat

Per assegurar una tensió constant, es realitza el filtrat, per tal d’aplanar al màxim el senyal. S’aconsegueix mitjançat la utilització de un o diversos condensadors.


4.- Estabilització

Un cop tenim la tensió continua, només ens queda estabilitzar-la per tal de tenir una tensió exacta al valor que es requereix. El component que permet estabilitzar la tensió és el regulador.

El regulador pot ser un integrat o bé un díode zener o altre mètode més sofisticat.