PyQt: Events de teclat

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per capturar els events de teclat cal reimplementar diversos mètodes dintre del nostre widget principal:

 • keyPressEvent(self, e): tecla premuda
 • keyReleaseEvent(self,e): tecla alliberada

...i finalment donar el "focus" del teclat al widget (veure més avall).

La referència de les tecles la teniu aquí: https://qt-project.org/doc/qt-4.7/qt.html#Key-enum

Per moure objectes tenim bàsicament dues aproximacions:

 • Per events: quan arribi un esdeveniment de tecla, canviem la posició de l'objecte. És una mica més senzill.
 • Per estat: quan arribi un esdeveniment de tecla, canviarem l'estat de l'objecte. S'actualitza la seva posició quan li fem actualitza_pos (en el paintEvent cridat pel timer). Necessitem aquesta estratègia si volem un moviment fluid de l'objecte.


Moviment per event[modifica]

Un petit sample per incloure a la vostra classe (normalment a la main window).

class Pantalla(QWidget):
  ...
  def keyPressEvent(self, e):
    if e.key() == QtCore.Qt.Key_Left:
      # canviem valor del slider
      val = self.xslider.value()
      self.xslider.setValue( val - 2 )
      # o bé modifiquem la posició del nostre objecte
      self.pantalla.barca.posx -= self.pantalla.barca.velx
    elif e.key() == QtCore.Qt.Key_Right:
      # canviem valor del slider
      val = self.xslider.value()
      self.xslider.setValue( val + 2 )
      # o bé modifiquem la posició del nostre objecte (amb mètode)
      self.pantalla.barca.mou_dreta()
  ...


Oju amb l'autorepetició de tecles!!

Moviment per estat[modifica]

Voldrem aquesta aproximació si volem un moviment fluid, i no a batzegades com resulta de fer-ho per events.

Per moure la barca de l'Arkanoid (o qualsevol altre joc) canviarem l'estat de l'objecte a la flag booleana esq/dreta, i ell sol canviarà la seva posició quan li arribi el torn del paintEvent (haurem d'implementar una funció actualitza_pos).

Pel cas del keyReleaseEvent potser cal que comprovem si la tecla no ens ha saltat per "autorepeat" (quan mantenim premuda la tecla saltaran esdeveniments "a porrillo"). Per comprovar-ho farem:

class Pantalla(QWidget):
  ...
  def keyReleaseEvent(self, e):
    if not e.isAutoRepeat():
      if e.key() == QtCore.Qt.Key_Left:
        self.barca.esq = False
      elif e.key() == QtCore.Qt.Key_Right:
        self.barca.dreta = False
  ...
class Barca(QRect):
  ...
  def actualitza_pos(self):
    if self.dreta:
      self.posx += self.velx
    ...
  ...


Focus[modifica]

Cal donar el "focus" del teclat al widget desitjat.

http://doc.qt.digia.com/qt/qwidget.html#setFocus

Simplement després del show() del widget principal:

    self.show()
    self.setFocus()

Estratègies per moure una raqueta[modifica]

...