Programació

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

En aquest curs treballarem amb el llenguatges Python.

 • El llenguatge Python ha incrementat la seva quota de mercat progressivament, sobretot mercès l'impuls donat per Google amb el seu App Engine. És un llenguatge orientat a objectes nadiu i de més alt nivell que el C++, el que permet una manipulació més elegant amb un rendiment raonable.


UF4: Programació Orientada a Objectes. Fonaments

Llenguatges compilats i interpretats. Diferències i implicacions.

Referències:

Llenguatge Python

POO

Exercicis: POO Exercicis


UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals

Altres temes

Més coses:


UF6: POO. Introducció a la persistència en BD

Treballant amb Java:


Persistència en Python:

 • Pickle: és una eina de serialització de baix nivell. Serà complicat utilitzar-la.
 • Shelve: utilitza pickle com a base, però simplifica la utilització.
 • ZODB:
  • Zope Object Database: versió data storage (1 fitxer)
  • ZEO (ZODB per socket, permet múltiples connexions simultànies)

Utilitzarem Shelve i ZODB en el curs. S'utilitzen de manera molt similar, disposem d'una arrel (root), que és un diccionari persistent, on poden enregistrar els nostres objectes. La diferència més important és que a ZODB cal fer un commit, i que té la possibilitat de multithreading mitjançant l'accés amb ZEO.


Exercicis

 1. JsonXat: establirem uns serveis web per permetre xat des de dispositius mòbils i una app Android.
 2. QtreGimp: crearem formes geomètriques i les enregistrarem en arxius amb shelve.
 3. Xat amb ZEO: programa de xat amb el servidor ZODB per xarxa.