Diferència entre revisions de la pàgina «Desplegament d'aplicacions web»

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca
Línia 20: Línia 20:
 
* Autenticació Apache
 
* Autenticació Apache
 
* Protocols segurs:
 
* Protocols segurs:
** [[Apache amb SSL (HTTPS)]]
+
** [[HTTPS amb Let's Encrypt]]
 +
** <strike>[[Apache amb SSL (HTTPS)]]</strike> No funciona des de 2017, l'empresa ha estat penalitzada per Google
 
** [http://www.cacauet.org/alumnes/index.php Certificats_Autofirmats_amb_Apache2_i_openSSL Certificats autofirmats].
 
** [http://www.cacauet.org/alumnes/index.php Certificats_Autofirmats_amb_Apache2_i_openSSL Certificats autofirmats].
 
* [[Apache i DNIe]]. Ens caldrà habilitar el servidor HTTPS i crear els certificats prèviament.
 
* [[Apache i DNIe]]. Ens caldrà habilitar el servidor HTTPS i crear els certificats prèviament.

Revisió del 16:34, 9 nov 2017

Continguts per l'assignatura de DAW M8 Desplegament d'aplicacions web.

Per seguir el curs és interessant (si no imprescindible) utiltizar un servidor públic. És molt convenient fer-nos un compte de AWS: Amazon Web Services amb el que podem gaudir d'un any de servidor gratuïtament.

UF1: Servidors web i de transferència de fitxers

Introducció i teoria:

NF1: Accés remot i servidors al núvol

NF2: Servidor web

NF3: Servidors de transferència d'arxius

Servidors de transferència de fitxers (FTP):

Per saber més

 • IIS amb PHP. Habilitarem el servidor web IIS (Internet Information Services) en Windows 2008 Server i habilitarem el PHP.
 • NGINX en Ubuntu, el nou servidor web de moda. Resulta més lleuger que l'Apache i s'utilitza molt com a HTTP proxy i balancejador de càrrega.
 • FTP en Windows 2008:
  • Integrat en IIS
  • Filezilla Server


UF2: Servidors d'aplicacions web

Els servidors d'aplicacions, juntament amb els frameworks ens permeten separar el codi de l'administració de la infraestructura i la seva escalabilitat (administració, servidors, instàncies, BBDD, usuaris, permisos, etc.).

El següent diagrama del stack de desplegament per a disposar d'una aplicació web en marxa resulta prou aclaridor. A més, ens indica en cada cas, on arriba la responsabilitat de gestió l'usuari:

Xaas.png

Font: http://blog.brightpattern.com/blog/clearest-explanation-yet-of-saas-paas-iaas

Resumint, tenim aquests models de treball:

 • On-premises: maquinari a l'empresa.
 • IaaS o Infraestructure as a Service: per ex. Amazon Web Services
 • PaaS o Platform as a Service: per ex. Heroku, Openshift, AWS Lambda
 • SaaS o Software as a Service: per ex. www.wordpress.com

El model PaaS (Platform as a Service) és el concepte clau que ens interessa en aquesta unitat formativa. La idea és desenvolupar l'aplicació i fer el desplegament sense haver de mantenir la infraestructura necessària típica (servidor web, base de dades, etc.). El proveïdor del PaaS ens proporciona eines per desenvolupar el software (normalment amb algun framework) i, sobretot, per desplegar-la sobre la seva infraestructura.

Pels programadors (particularment al treballar en web) és un model molt interessant per alliberar-nos de la feina de manteniment del sistema i recursos.

En aquest curs veurem:

 • Servidors d'aplicacions al núvol:
  • Desplegament amb OpenShift: PaaS de Red Hat. Requereix coneixement de Git.
  • Heroku: OpenShift ha canviat molt la seva tecnologia, aquest any utilitzarem Heroku, que funciona de manera molt similar
 • Tomcat: servidor d'aplicacions Java (servlets, JSP)
 • Servlets: aplicacions web en Java sobre el Tomcat.

Per saber més

Docker és una nova tecnologia de CONTENIDORS que pot comportar un gran canvi de paradigma fort a l'hora de desplegar aplicacions web. S'assemblaria força al concepte de màquines virtuals amb sistemes independents pel què fa a filesystem, llibreries, etc., amb IP pròpia, però que comparteixen el kernel amb la màquina real.

Altres opcions interessants de PaaS:


UF3: Desplegament d'aplicacions web


UF4: Control de versions i documentació

Control de versions:

 • Control de versions (article de teoria)
 • Git: comandes
 • SVN: Subversion. No el veurem en aquest curs, s'està deixant d'utilitzar ja que el Git és més modern i avantatjós.
 • CVS: ídem

Testing web services:

Documentació: