Desplegament d'aplicacions web

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Continguts per l'assignatura de DAW M8 Desplegament d'aplicacions web.

Per seguir el curs és interessant (si no imprescindible) utiltizar un servidor públic. És molt convenient fer-nos un compte de AWS: Amazon Web Services amb el que podem gaudir d'un any de servidor gratuïtament.

UF1: Servidors web i de transferència de fitxers

Introducció:

Servidor web Apache:

Servidors de transferència de fitxers (FTP):

Altres servidors web:

 • IIS amb PHP. Habilitarem el servidor web IIS (Internet Information Services) en Windows 2008 Server i habilitarem el PHP.
 • FTP en Windows 2008:
  • Ingerat en IIS
  • Filezilla Server


UF2: Servidors d'aplicacions web

Els servidors d'aplicacions, juntament amb els frameworks ens permeten seprar el codi de l'administració de la infraestructura i la seva escalabilitat (administració, servidors, instàncies, BBDD, usuaris, permisos, etc.).

En aquesta UF veurem:

 • WSGI: especificació per enllaçar aplicacions al nostre servidor web. O sigui, com lligar Apache i aplicacions web en Python
 • Desplegament de Django. En aquest article trobareu com desplegar aplicacions Django.
  • Desplegament de Django en Apache
  • Desplegament de Django en OpenShift
  • Desplegament de Django en Heroku


Altres links relacionats


UF3: Desplegament d'aplicacions web


UF4: Control de versions i documentació

Control de versions:


Documentació: