PyQt4: utilitzant Qt Designer 2: diàlegs i ListWidget

De Cacauet Wiki
La revisió el 10:44, 7 feb 2013 per Enric (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «== Intro == Requisit: realitzar anterior article PyQt4: utilitzant Qt Designer. Tenir en compte l'arquitectura Model-Vista (Model-View): http://doc.qt.digia.com/stab…».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Intro

Requisit: realitzar anterior article PyQt4: utilitzant Qt Designer.

Tenir en compte l'arquitectura Model-Vista (Model-View): http://doc.qt.digia.com/stable/model-view-programming.html

...TODO...

Main Window

...TODO...

Diàleg

...TODO...

Aplicació: classes derivades i run.py

El codi:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

from PyQt4 import *
from main import *
from EntraDades import *
import sys

# http://www.diotavelli.net/PyQtWiki/Adding%20items%20to%20a%20list%20widget
# http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/dialogs/

app = 0

class EntraDades(QtGui.QDialog,Ui_EntraDades):
  def __init__(self, parent=None):
    QtGui.QDialog.__init__(self,parent)
    self.setupUi(self)

class Pantalla(QtGui.QMainWindow,Ui_Principal):
  def __init__(self, parent=None):
    QtGui.QMainWindow.__init__(self,parent)
    self.setupUi(self)
    
    # llista
    self.dades = list()
    # primer element d'exemple
    self.dades.append("hola que tal")
    self.regeneraView()

  def esborraView(self):
    # OJU! no es pot fer amb un for
    item = self.llista.takeItem( 0 )
    while item:
      del item
      item = self.llista.takeItem( 0 )

  def regeneraView(self):
    self.esborraView()
    for missatge in self.dades:
      item = QtGui.QListWidgetItem( missatge )
      self.llista.addItem( item )

  # SLOTS
  def afegir(self):
    # exemple custom dialog
    dialeg = EntraDades(self)
    ok = dialeg.exec_()
    text = dialeg.text.toPlainText()
    
    # EXEMPLE QINPUTDIALOG
    #text, ok = QtGui.QInputDialog.getText( self, "Diàleg d'entrada", "Entra dades:" )
    
    # processem
    if ok:
      self.dades.append( text )
      #self.llista.addItem( text )
      self.regeneraView()
  
  def eliminar(self):
    # cal esborrar de la view:
    row = self.llista.currentRow()
    item = self.llista.takeItem( row )
    del item
    # ...i del model
    del self.dades[ row ]
    
  def edita(self):
    item = self.llista.currentItem()
    if item:
      self.llista.editItem( item )
    
  def guardar(self):
    print "guardar"
  
  def carregar(self):
    print "carregar"
  
  def sortir(self):
    print "sortint..."
    global app
    app.quit()

if __name__ == "__main__":
  global app
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  p = Pantalla()
  p.show()
  sys.exit(app.exec_())