Servidor DNS Windows

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Enunciat de la pràctica del Servidor DNS en Windows

OBJECTIUS: instal·lar un servei local de resolució de dominis (DNS) i configurar-hi els noms de les màquines locals (dubi, funky, xipiron, billy).

Necessitarem 4 màquines virtuals per la pràctica:

 • BILLYSERVER: màquina Windows 2008 Server
 • XIPIRON: client 1 de la xarxa (Windows XP)
 • DUBIDUBI: client 2 de la xarxa local (Debian)
 • FUNKYSERVER (només al final): servidor de DHCP per treballar conjuntament DNS/DHCP


Introducció

El servei de resolució de noms de domini (DNS) permet preguntar al servei per un nom de màquina (ordenat de forma jeràrquica) i obtenir una IP.

La capa de xarxa de nivell 3 (IP) no reconeix noms, només adreces IP. Això fa molt difícil recordar el nom dels servidors a les persones, i cal un sistema que ho faciliti. Aquest és el DNS: lliga noms i adreces IP.

 • Llegeix els primers apartats de l'article del DNS a Wikipedia, particularment fixa't en el de "jerarquia DNS".


Servidor DNS en Windows 2008 Server

Realitza les següents tasques:

 • Importa la màquina BILLYSERVER (Windows 2008 Server).
 • Instal·la el servei DNS en el servidor BILLYSERVER.
 • Configura un nom de domini local (dominis acabats en ".local" com per exemple "enric.local") => Àrea principal.
 • Afegeix els noms dels hosts de les màquines locals:
  • xipiron.enric.local
  • dubi.enric.local
  • billy.enric.local
  • funky.enric.local
 • Configura els clients (XIPIRON i DUBIDUBI):
  • Amb IP estàtica (sense DHCP).
  • Han d'apuntar el seu DNS (configuració de xarxa) al BILLYSERVER per tal de poder resoldre els noms de domini en el servidor local (que coneix les IPs de xipiron.enric.local, dubi.enric.local).
  • Per comprovar que es resolen bé els noms de domini podem utiltizar 2 comandes:
   • ping: simplement amb el ping podrem veure si funciona.
   • nslookup: fent man nslookup podeu inspeccionar la sintaxi i les opcions que ens ofereix, particularment ens dirà a quin servidor DNS estem connectats i permet fer demandes de resolució de noms a altres servidors que no siguin el què hem configurat per defecte.
 • Fes les proves necessàries per comprovar que es veuen entre ells.

Servidor NAT en Windows

 • Instal·la el servei de NAT al Billyserver per permetre que els clients accedeixin a l'exterior.
 • Configura els clients (DUBI i XIPIRON) per tal què utilitzin la màquina BILLYSERVER com a gateway.


Combinem el DHCP i el DNS a la xarxa

Finalment combinarem els 2 serveis, DNS i DHCP a la nostra xarxa virtual.

 • Per poder començar aquest apartat has d'haver resolt l'anterior (instal·lar servei DNS al BILLYSERVER).
 • Importa la màquina FUNKYSERVER.
 • Instal·la el servei DHCP al FUNKYSERVER.
 • Configura'l per tal que assigni sempre la mateixa IP als clients (reconeixent-los per adreça MAC).
 • IMPORTANT: Fixeu-vos que la IP ha de ser la mateixa al DHCP i al DNS (informació coherent en els dos servidors).
 • Vigila també els paràmetres de gateway per tal que utilitzi el BILLYSERVER com a porta d'enllaç.
 • Configura la xarxa dels clients en mode automàtic (que busquin el DHCP).
 • Fes les proves necessàries per saber si es veuen entre ells.
DHCP (funkyserver)
MAC <->IP
DNS (billyserver)
IP <-> nom de domini
MAC
IP Nom de domini
00:DA:B3:11:09:77
192.168.1.22
xipiron.enric.local
...
...
dubidubi.enric.local
...
...
funky.enric.local
...
...
billy.enric.local


Fixeu-vos que la IP ha de ser la mateixa al DHCP i al DNS (informació coherent).