Pymongo

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Pymongo és una llibreria de Python per accés i manipulació de MongoDB.

Si no conèixes MongoDB convé que llegeixis l'article prèviament. MongoDB és una BBDD no-SQL, orientada a document i escalable.


Primera aproximació

Un primer exemple, suposant que tenim una base de dades "test" amb una col·lecció "countries" (descàrrega):