Diferència entre revisions de la pàgina «Programació web entorn servidor»

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca
Línia 67: Línia 67:
  
 
Al tractar-se, com hem dit, de "crides a funcions remotes", solem anomenar-los [https://ca.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%ADcie_de_programaci%C3%B3_d'aplicacions API : Application Programming Interface].
 
Al tractar-se, com hem dit, de "crides a funcions remotes", solem anomenar-los [https://ca.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%ADcie_de_programaci%C3%B3_d'aplicacions API : Application Programming Interface].
 
Des de la línia de comandes Unix podem fer una d'aquestes crides a través de la comanda '''curl''' (call URL). Per exemple, per obtenir el HTML d'una web simple, podríem fer:
 
$ curl http://cacauet.org
 
 
La comanda curl permet fer crides més complexes amb mètodes POST, GET, PUT, DELETE, etc. i adjuntar dades i ''headers''. Consulta les possibilitats amb:
 
$ man curl
 
 
Però no només podem obtenir HTML. El servidor ens podria retornar una dada concreta, per exemple, el nº de vots obtingut per un partit en unes eleccions o bé la quantitat de "likes" d'un post.
 
 
Normalment, per tal d'ordenar correctament dades més complexes, s'acaben retornant les dades en un d'aquests dos formats ([https://www.w3schools.com/js/js_json_xml.asp veure JSON vs XML]).
 
* XML
 
* JSON
 
  
 
Articles de referència:
 
Articles de referència:

Revisió del 10:46, 10 març 2017

En aquesta assignatura treballarem bàsicament amb PHP, que actualment és el llenguatge més estès per a la programació web.

Recursos:

 • Quadern d'exercicis del Daniel Herrera (molt agraït):
  https://uf.ctrl-alt-d.net
 • Al mateix cacauet.org també disposeu del Curs de PHP amb recursos varis.


UF1 Programació web entorn servidor

Índex d'exercicis

Temes a tractar amb PHP:

Exemples:

Exercicis entregables:

 1. Calendari
 2. La pizza
 3. Sudoku
 4. Moure una peça d'escacs.


UF3 Accés a dades

En aquesta UF estudiarem diversos mètodes d'accés a bases de dades, imprescindibles per poder realitzar pàgines web dinàmiques.

Índex UF3 al quadern d'exercicis:

https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/308/tecniques-dacces-a-dades-metacontingut

Començarem, però, per alguns exemples clàssics:

Llistat de països filtrats per continents.
 • PHP MySQL select: accedirem a una base de dades de la manera més clàssica i menys eficient, amb instruccions específiques per a un SGBD concret (MySQL). Òbviament, això no és gaire òptim però està bé conèixer els mecanismes bàsics.
 • PDO o PHP Data Objects
  • Llegeix-te aquest exercici d'accés a dades amb PDO.
   Para atenció en com es fa el foreach enlloc del for habitual.
  • Exercici: Utilitza la base de dades WORLD vista al primer tutorial per fer una pàgina que llisti països amb un filtre per CONTINENT.
 • ORM: ...


UF2 Programació de webs dinàmiques

Introducció:

Tutorials:


UF4 Serveis web

Els serveis web, simplificant, és una manera de realitzar crides a funcions remotes mitjançant el protocol HTTP. És la forma més còmoda per al programador web d'anar a buscar dades a un servidor, ja sigui des d'un altre servidor o des d'un client.

Al tractar-se, com hem dit, de "crides a funcions remotes", solem anomenar-los API : Application Programming Interface.

Articles de referència: