Diferència entre revisions de la pàgina «Programació web entorn servidor»

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca
Línia 58: Línia 58:
 
Llegiu aquest [https://opensource.com/business/16/6/which-php-framework-right-you article que compara diversos frameworks web per a PHP]. Feu un quadre resum amb els avantatges i inconvenients de cadascun:
 
Llegiu aquest [https://opensource.com/business/16/6/which-php-framework-right-you article que compara diversos frameworks web per a PHP]. Feu un quadre resum amb els avantatges i inconvenients de cadascun:
 
* Symfony
 
* Symfony
* Laravel
+
* [[Laravel]] <- el què farem servir aquest curs
 
* Yii
 
* Yii
  

Revisió del 16:46, 19 gen 2017

En aquesta assignatura treballarem bàsicament amb PHP, que actualment és el llenguatge més estès per a la programació web.

Recursos:

 • Quadern d'exercicis del Daniel Herrera (molt agraït):
  https://uf.ctrl-alt-d.net
 • Al mateix cacauet.org també disposeu del Curs de PHP amb recursos varis.


UF1 Programació web entorn servidor

Índex d'exercicis

Temes a tractar amb PHP:

Exemples:

Exercicis entregables:

 1. Calendari
 2. La pizza
 3. Sudoku
 4. Moure una peça d'escacs.


UF3 Accés a dades

En aquesta UF estudiarem diversos mètodes d'accés a bases de dades, imprescindibles per poder realitzar pàgines web dinàmiques.

Índex UF3 al quadern d'exercicis:

https://uf.ctrl-alt-d.net/material/mostra/308/tecniques-dacces-a-dades-metacontingut

Començarem, però, per alguns exemples clàssics:

Llistat de països filtrats per continents.
 • PHP MySQL select: accedirem a una base de dades de la manera més clàssica i menys eficient, amb instruccions específiques per a un SGBD concret (MySQL). Òbviament, això no és gaire òptim però està bé conèixer els mecanismes bàsics.
 • PDO o PHP Data Objects
  • Llegeix-te aquest exercici d'accés a dades amb PDO.
   Para atenció en com es fa el foreach enlloc del for habitual.
  • Exercici: Utilitza la base de dades WORLD vista al primer tutorial per fer una pàgina que llisti països amb un filtre per CONTINENT.
 • ORM: ...


UF2 Programació de webs dinàmiques

En aquesta UF treballarem amb web frameworks en PHP. Recordem que un framework inclou:

 • llibreries
 • una metodologia de treball concreta, orientada a unes bones pràctiques de programació

Llegiu aquest article que compara diversos frameworks web per a PHP. Feu un quadre resum amb els avantatges i inconvenients de cadascun:

 • Symfony
 • Laravel <- el què farem servir aquest curs
 • Yii

En aquest curs triarem Laravel que (a data de finals de 2016) ha esdevingut el més popular.

Per saber més, ampliem el treball amb frameworks a l'assignatura Desenvolupament d'aplicacions web amb frameworks, en particular amb Django, un framework web de referència.


UF4 Serveis web

...