Practica VSFTPD

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'objectiu de la pràctica és instal·lar un servei FTP per la nostra xarxa local.

La màquina que contindrà el servidor de FTP serà el Ubuntu Server. Aquesta serà l'encarregada de mantenir l'estructura de fitxers i directoris a oferir als clients, validar les connexions i executar les ordres dels clients.

Configuració del servidor

Per poder-ho dur a terme les tasques heu de tenir molt clar:

 • L'arxiu de configuració és /etc/vsftpd.conf
 • Els permisos i propietari/grup de les carpetes esmentades.


Tasques:

 1. Crea l'usuari “james” al servidor.
 2. Activa el compte anonymous del servidor FTP.
 3. Esbrina quina és la carpeta per defecte on escriu l'usuari anonymous.
 4. Crea una carpeta pública on tothom pugui llegir però no escriure a /var/ftp
 5. Crea una carpeta privada on només podran llegir els usuaris registrats al servidor a /var/ftp-priv
 6. Els usuaris han de tenir accés directe a la carpeta pública i a la privada mitjançant links simbòlics des del seu home directory.
 7. Els usuaris han d'estar bloquejats (engabiats, chroot) dins del seu home directory i no han de poder remenar els arxius del servidor. Ull, perquè quan feu això no podreu entrar a les carpetes públiques i privades comunes. Per tant, ensenya al professor el resultat abans de fer aquest pas.
 8. L'usuari anonymous ha d'estar engabiat a la carpeta pública.
 9. Cal tenir un usuari administrador (funky) capaç de realitzar qualsevol operació sobre les carpetes.

Clients

Com a clients podeu utilitzar el mateix navegador d'arxius de l'Ubuntu o el de Windows (s'accedeix amb ftp://...). El firefox no serveix perquè només et deixa descarregar i no pujar arxius.

El client de FTP més conegut és el Filezilla. Instal·leu-lo ales màquines client i afegiu algun pantallasso.