Php.ini

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'arxiu PHP.INI configura el comportament del servidor web Apache.

Intro

És important configurar-ho correctament per tal de treballar bé. Normalment tindrem 2 tipus de configuració típica:

  • Configuració de desenvolupament: volem que mostri tots els errors i la màxima informació en la pàgina web que visitem.
  • Configuració en producció (per defecte): volem que sigui el més ràpida possible i que consumeixi el mínim de recursos, i mai voldrem que ens mostri els errors ja que queda poc presentable que el visitant vegi els errors si n'hi hagués (i en solen haver sempre ;)

Us recordo que els missatges d'error sempre els podeu llegir a:

$ tail -f /var/log/apache2/errors.log

I el php.ini acostuma a estar a:

/etc/php/7.0/apache2/php.ini

A continuació us presentem diversos ajustos que cal tenir en compte per configurar correctament el servidor.


display_errors

  • Valor per defecte: Off
  • Valor desenvolupament: On (volem veure els errors que cometem per depurar el codi)
  • Valor producció: Off (no volem que el visitant vegi els errors de la web)


output_buffering

  • Valor per defecte: Off (5.x) 4096 (7.0)
  • Valor desenvolupament: 4096
  • Valor producció: 4096

Si està a Off (per defecte en versions 5.x i anteriors) escriu els headers immediatament després de que produïm qualsevol sortida per al body. Això provoca que no es pugui fer cap processament de sessió o cookies un cop hem començat a escriure al document de sortida. Si ens trobem errors o warnings al utilitzar les sessions pot tenir a veure amb això.


short_open_tag

...