POO operadors 2

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Un altre exemple de POO Operadors el tindriem amb aquesta classe Client.


Classe Client

Fixa't en què:

 • redefinim l'operador __lt__ (less than)
 • afegim el mètode __repr__ que permet fer un print de l'objecte (molt pràctic per fer print de llistes d'objectes).
 • en el main creem una llista de clients i la ordenem d'acord amb el nou operador.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

from random import randint

class Client():
  nom = ""
  nif = ""
  despesa = 0
  
  def __lt__(self,cli):
    return self.despesa < cli.despesa

  def __repr__(self):
    return str(self.nom)+"("+str(self.despesa)+"€)"


Comparant instàncies

Un cop definit l'operador de clients, el podem utilitzar per comparar instàcies, per exemple, mostrarem el nostre "client favorit, és a dir, el què ha efectuat més despesa:

c1 = Client()
c1.despesa = 3000

c2 = Client()
c2.despesa = 6000

if c2 > c1:
  print c2.nom + " és el nostre client favorit"
else
  print c1.nom + " és el nostre client favorit"


Ordenant llistes

Una altra utilitat de la utilització d'operadors és ordenar llistes d'objectes.

clients = []
noms = ["Pere","Joan","Lluc","Sònia","albert","Laura"]

for nom in noms:
  c = Client()
  c.nif = "0000000X"
  c.nom = nom
  c.despesa = randint(0,10000)
  clients.append(c)
  
print "CLIENTS"
print clients

print "\nORDENATS"
clients.sort()
print clients