Arrencada del PC

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'arranc del sistema té molt a veure amb la BIOS, que és el primer programa que s'executa al PC. Per poder arrencar necessitarem:

 • BIOS: ROM (no volàtil) amb el codi del programa de test i arranc. Avui en dia s'utilitzen memòries Flash.
 • CMOS: memòria on es contenien els paràmetres d'arranc configurables per l'usuari.
  Per exemple: boot sequence, velocitat del FSB i de la CPU (on podem fer overclocking), configuració dels dispositius integrats a la placa base, etc.
  Abans calia que estigués alimentada mitjançant una pila (i quan la trèiem es desconfigurava la BIOS). La pila encara es conserva per mantenir l'hora i data del sistema, encara que no tinguem alimentació.

Per poder incloure nous dispositius en el sistema o bé corregir errors, de vegades cal actualitzar el contingut de la BIOS. És un procés delicat, i si falla podem quedar-nos amb una BIOS corrupta i el PC podria no arrencar. Caldria llavors treure el xip de la BIOS i reprogramar-lo en un aparell extern. Per evitar aquests problemes hi ha màquines amb dual BIOS, amb un xip extra per si falla alguna cosa en l'actualització de la BIOS principal. En tal cas, podriem arrencar amb la BIOS de reserva i actualitzar de nou la principal.

El procés d'actualització de la BIOS es sol documentar a la placa base i sol fer-se mitjançant un diskette d'arranc, i més actualment amb un LivePen o amb alguna aplicació sobre el sistema operatiu (Windows o Linux).


Seqüència d'arranc del PC

Seqüència d'arranc d'un PC simplificada

La seqüència d'arranc d'un PC és com segueix:

 • La placa base disposa d'una alimentació permanent, inclús en repòs (standby) de la font (sempre i quan estigui activat l'interruptor del darrera de la font).
 • POWER SWITCH: pulsador frontal connectat a la placa base. Si es prem, la placa base curtcircuita les potes 13 i 14 de la font d'alimentació, el que fa que arrenqui.
 • Arranc de la font: la font d'alimentació s'engega i dóna tots els voltatges necessaris (5v, 3.3v, 12v, etc.). S'engega el LED frontal (POWER LED).
 • Arranc de la BIOS: el micro executa el primer programa, que està contingut a la BIOS (en el fons és una ROM).
 • POST (Power On Self Test): el programa de la BIOS comprova i testeja els principals components del sistema (per exemple, comprova que hi hagi memòria, northbridge, testeja el funcionament del micro i dels components, etc). Si quelcom falla dona un error i es para la màquina, generant xiulets d'error per tal que l'usuari pugui saber què falla (veure més avall, "xiulets de la BIOS").
 • Targeta gràfica: si es detecta correctament la targeta gràfica durant el POST, els missatges d'errors a partir d'ara es mostraran al monitor. Per exemple, si no hi ha teclat, l'arranc s'aturarà i ens ho avisarà per pantalla.
 • Detecció busos IDE/SATA: es detecten els dispositius dels canals IDE/SATA per arrencar (boot) la màquina. Si hi ha algun problema de configuració (per exemple els master i slave del IDE) pot ser que no es detecti algun o cap dispostiu.
 • Boot: en acabar el test, la BIOS busca la llista de dispositius d'arranc i prova d'arrancar a través d'ells. Si no pot amb el primer, passa al segon, etc. Si no troba cap dispositiu arrencable donarà un missatge tipus "SYSTEM DISK ERROR".
 • MBR: Quan troba un disc dur o dispostiu equivalent d'arranc, busca el MBR (Master Boot Record), és a dir, el primer sector o sector d'arranc, i executa el codi que troba en ell (el bootloader).
 • S.O.: el codi contingut en el MBR decideix a quina partició anar a buscar la informació i posa en marxa el sistema operatiu.


POST: Xiulets de la BIOS

TODO...


Bootloader

TODO...