SQL creacio

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Importació de dades

Utilitzarem l'exemple per les consultes "mundo.sql".

Importació amb phpmyadmin

 1. Crear una base de dades buida
 2. Descarregar l'arxiu Fitxer:Mundo.sql
 3. Anar al menú "importar"
 4. Seleccionar l'arxiu "mundo.sql" descarregat.
 5. Prémer "executar".


Importació per línia de comandes (Linux)

 • Descarregueu-vos l'arxiu Fitxer:Mundo.sql i deseu-lo en un directori conegut
 • Creeu la base de dades "mundo". Per fer això podeu fer-ho entrant al mysql o bé amb la comanda mysqladmin des de la línia de comandes de Linux. La sintaxi general de mysqladmin és aquesta:
  $> mysqladmin -u <usuari> -p -h <host_ip> create <nom_base_de_dades>

Pel nostre cas concret (en host local, no cal el paràmetre -h), serà:

$> mysqladmin -u <usuari> -p create mundo
 • Importar les dades de l'arxiu .SQL a dins de la nova base de dades creada.
  • Situeu-vos al directori on teniu l'arxiu "mundo.sql"
  • La comanda és el client de MySQL que se sol utilitzar també per consola, i li redirigirem l'arxiu .SQL amb el "<". Aquesta comanda té la següent sintaxi:
   $> mysql -u <usuari> -p <nom_base_de_dades> < <nom_arxiu.sql>
  • Pel nostre cas concret, la comanda serà:
$> mysql -u <usuari> -p mundo < mundo.sql

D'aquesta manera introduireu les instruccions SQL sobre la base de dades, creant les taules pertinents.