Diferència entre revisions de la pàgina «PyQt4: utilitzant Qt Designer 2: diàlegs i ListWidget»

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca
 
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren)
Línia 11: Línia 11:
  
 
[[Fitxer:qtlist-main-window.png|400px]]
 
[[Fitxer:qtlist-main-window.png|400px]]
 
<br>
 
  
 
=== ListWidget ===
 
=== ListWidget ===
Línia 18: Línia 16:
 
* http://www.diotavelli.net/PyQtWiki/Adding%20items%20to%20a%20list%20widget
 
* http://www.diotavelli.net/PyQtWiki/Adding%20items%20to%20a%20list%20widget
 
De fet, és molt similar a utilitzar una llista de Python.
 
De fet, és molt similar a utilitzar una llista de Python.
<br>
+
 
 +
=== Signals i slots ===
 +
Per tal de fer operatius els botons cal connectar les signals (normalment serà ''clicked()'') a nous slots del widget que cal crear.
 +
* Botó dret sobre la "MainWindow" que hem creat -> "Change signals/slots..."
 +
* Slots pels botons:
 +
** afegir()
 +
** eliminar()
 +
** editar()
 +
* Slots pels menús desplegables:
 +
** guardar()
 +
** carregar()
 +
** sortir()
 +
* Anem al ''"Signal/Slot editor"'' del Qt-Designer (si no hi és mireu el menú "View") i connectem els ''signals'' dels botons als ''slots'' del nostre widget.
 +
 
 +
Després veurem que cal fer una classe derivada d'aquesta i reimplementar els mètodes dels slots creats anteriorment.
  
 
== Diàleg (class EntraDades) ==
 
== Diàleg (class EntraDades) ==
Línia 52: Línia 64:
 
# http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/dialogs/
 
# http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/dialogs/
  
app = 0
+
global app
  
 
class EntraDades(QtGui.QDialog,Ui_EntraDades):
 
class EntraDades(QtGui.QDialog,Ui_EntraDades):
Línia 72: Línia 84:
 
     def esborraView(self):
 
     def esborraView(self):
 
         # OJU! no es pot fer amb un for
 
         # OJU! no es pot fer amb un for
         item = self.llista.takeItem( 0 )
+
         item = self.listWidget.takeItem( 0 )
 
         while item:
 
         while item:
 
             del item
 
             del item
             item = self.llista.takeItem( 0 )
+
             item = self.listWidget.takeItem( 0 )
  
 
     def regeneraView(self):
 
     def regeneraView(self):
Línia 81: Línia 93:
 
         for missatge in self.dades:
 
         for missatge in self.dades:
 
             item = QtGui.QListWidgetItem( missatge )
 
             item = QtGui.QListWidgetItem( missatge )
             self.llista.addItem( item )
+
             self.listWidget.addItem( item )
  
 
     # SLOTS
 
     # SLOTS
Línia 96: Línia 108:
 
         if ok:
 
         if ok:
 
             self.dades.append( text )
 
             self.dades.append( text )
             #self.llista.addItem( text )
+
             #self.listWidget.addItem( text )
 
             self.regeneraView()
 
             self.regeneraView()
 
      
 
      
 
     def eliminar(self):
 
     def eliminar(self):
 
         # cal esborrar de la view:
 
         # cal esborrar de la view:
         row = self.llista.currentRow()
+
         row = self.listWidget.currentRow()
         item = self.llista.takeItem( row )
+
         item = self.listWidget.takeItem( row )
 
         del item
 
         del item
 
         # ...i del model
 
         # ...i del model
 
         del self.dades[ row ]
 
         del self.dades[ row ]
 
          
 
          
     def edita(self):
+
     def editar(self):
         item = self.llista.currentItem()
+
         item = self.listWidget.currentItem()
 
         if item:
 
         if item:
             self.llista.editItem( item )
+
             self.listWidget.editItem( item )
 
          
 
          
 
     def guardar(self):
 
     def guardar(self):

Revisió de 15:55, 14 feb 2013

Intro[modifica]

Requisit: realitzar anterior article PyQt4: utilitzant Qt Designer.

Tenir en compte l'arquitectura Model-Vista (Model-View): http://doc.qt.digia.com/stable/model-view-programming.html

...TODO...

Main Window (class Pantalla)[modifica]

Amb Qt-Designer crea la següent MainWindow:

Qtlist-main-window.png

ListWidget[modifica]

El Widget principal que apareix és un QListWidget, que és el que volem aprendre. Pots llegir aquí algunes pistes de com fer-ho:

De fet, és molt similar a utilitzar una llista de Python.

Signals i slots[modifica]

Per tal de fer operatius els botons cal connectar les signals (normalment serà clicked()) a nous slots del widget que cal crear.

 • Botó dret sobre la "MainWindow" que hem creat -> "Change signals/slots..."
 • Slots pels botons:
  • afegir()
  • eliminar()
  • editar()
 • Slots pels menús desplegables:
  • guardar()
  • carregar()
  • sortir()
 • Anem al "Signal/Slot editor" del Qt-Designer (si no hi és mireu el menú "View") i connectem els signals dels botons als slots del nostre widget.

Després veurem que cal fer una classe derivada d'aquesta i reimplementar els mètodes dels slots creats anteriorment.

Diàleg (class EntraDades)[modifica]

Un diàleg és un "subformulari" secundari que ens pregunta algunes dades i es tanca de seguida que les hem omplert. No cal, doncs, que estigui actiu sempre, només quan es requereix la seva funcionalitat concreta.

Per lo senzilla que és l'aplicació podríem utilitzar un Diàleg estàndard, en particular un QInputDialog (una simple línia de text). Podem veure alguns exemples aquí:

De totes maneres, per exercitar-nos podem fer el nostre propi diàleg amb el Qt-Designer. L'avantatge és que si volem podem ampliar els paràmetres que se li demanen a l'usuari:

Qtlist-dialeg.png

Per crear-lo, tingueu en compte:

 • Crear un "Dialog with buttons"
 • Afegir el camp de text (QTextEdit o QLineEdit).
 • Canviar el nom del camp de text per "text" (si volem que ens funcioni el codi de després).


Aplicació: classes derivades i run.py[modifica]

El codi:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

from PyQt4 import *
from main import *
from EntraDades import *
import sys

# http://www.diotavelli.net/PyQtWiki/Adding%20items%20to%20a%20list%20widget
# http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/dialogs/

global app

class EntraDades(QtGui.QDialog,Ui_EntraDades):
  def __init__(self, parent=None):
    QtGui.QDialog.__init__(self,parent)
    self.setupUi(self)

class Pantalla(QtGui.QMainWindow,Ui_Principal):
  def __init__(self, parent=None):
    QtGui.QMainWindow.__init__(self,parent)
    self.setupUi(self)
    
    # llista
    self.dades = list()
    # primer element d'exemple
    self.dades.append("hola que tal")
    self.regeneraView()

  def esborraView(self):
    # OJU! no es pot fer amb un for
    item = self.listWidget.takeItem( 0 )
    while item:
      del item
      item = self.listWidget.takeItem( 0 )

  def regeneraView(self):
    self.esborraView()
    for missatge in self.dades:
      item = QtGui.QListWidgetItem( missatge )
      self.listWidget.addItem( item )

  # SLOTS
  def afegir(self):
    # exemple custom dialog
    dialeg = EntraDades(self)
    ok = dialeg.exec_()
    text = dialeg.text.toPlainText()
    
    # EXEMPLE QINPUTDIALOG
    #text, ok = QtGui.QInputDialog.getText( self, "Diàleg d'entrada", "Entra dades:" )
    
    # processem
    if ok:
      self.dades.append( text )
      #self.listWidget.addItem( text )
      self.regeneraView()
  
  def eliminar(self):
    # cal esborrar de la view:
    row = self.listWidget.currentRow()
    item = self.listWidget.takeItem( row )
    del item
    # ...i del model
    del self.dades[ row ]
    
  def editar(self):
    item = self.listWidget.currentItem()
    if item:
      self.listWidget.editItem( item )
    
  def guardar(self):
    print "guardar"
  
  def carregar(self):
    print "carregar"
  
  def sortir(self):
    print "sortint..."
    global app
    app.quit()

if __name__ == "__main__":
  global app
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  p = Pantalla()
  p.show()
  sys.exit(app.exec_())