Practica FTP Windows Server

De Cacauet Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Aquesta pràctica té com a objectiu el coneixement del servei FTP, així com les seves configuracions i característiques en l'entorn Windows. Per a la realització de la pràctica utilitzarem la màquina Windows Server 2008 i dos clients:

 • Windows Server 2008 (billyserver)
 • Windows XP (xipiron)
 • Debian (dubidubi)

Un dels dos clients us el podeu estalviar si utilitzeu la pròpia màquina host posant la xarxa del server en adaptador pont.

L'objectiu de la pràctica, com a l'anterior, és instal·lar un servei FTP per la nostra xarxa local.

Preliminars

 • Importeu les màquines virtuals dels paquets .OVA.
 • Instal·leu els clients de FTP en les màquines que us calgui.
 • IMPORTANT: si voleu accedir des de la màquina host, poseu el servidor en “adaptador pont”.


Servidor

 1. Desactivar directiva de seguretat de complexitat de contrasenyes dels usuaris (així podrem posar contrasenyes senzilles als usuaris creats).
  Busca a “Herramientas administrativas” l'eina que et sembli més adequada.
 2. Crea 3 usuaris: billy, pepe i manolo. Les seves contrasenyes han de ser el seu propi nom d'usuari.
 3. Amaga aquests 3 usuaris perquè no siguin accessibles localment (des del logon de Windows).
  Aquí teniu com fer-ho: http://pofesional.blogspot.com.es/2010/11/ocultar-usuarios-en-pantalla-de.html
 4. Activa el servei FTP. Per poder activar-lo ho hauràs de fer a través del paquet de serveis del IIS (Internet Information Service) que en realitat és el servidor de pàgines web.
  Tot i que cal fer-ho a través del IIS, no activeu els serveis de web, només els de FTP (la part web la farem a la següent UF).
 5. Crea un nova FTP site. Hauràs de seleccionar la carpeta arrel, fes que sigui c:\inetpub\ftproot
 6. Activa les connexions anònimes.
 7. Crea carpetes d'usuari dins de l'arrel del lloc FTP (busca en la configuració o en un tutorial on està la carpeta arrel del FTP i del IIS).
  Si crees carpetes amb el mateix nom de l'usuari, al logar-se entraran directament a la seva carpeta.
 8. Administra els permisos de les carpetes d'usuari per tal que cada usuari pugui escriure a la seva pròpia carpeta però no pugui ni entrar ni escriure a la dels altres usuaris.
 9. Afegeix una carpeta anomenada "comuna" on tots els usuaris puguin escriure.
  Mira de resoldre-ho amb un grup, enlloc de donar permís usuari per usuari.
 10. Ajusta els permisos per tal que l'usuari anonymous pugui entrar i llegir de la carpeta comuna, però no pot entrar a cap altra.


Clients

Com a clients podeu utilitzar el mateix navegador d'arxius de l'Ubuntu o el de Windows (s'accedeix amb ftp://...). El firefox no serveix perquè només et deixa descarregar i no pujar arxius.

El client de FTP més conegut és el Filezilla. Instal·leu-lo a les màquines client i afegiu alguna captura de pantalla.


Preguntes (per l'informe)

Contesta les següents preguntes i inclou-les a l'informe.

 • Pot entrar al servei FTP un usuari de Windows sense contrasenya creada? Prova-ho.
 • Quan assignem permisos de denegació a un usuari o grup, què guanya, els permisos d'accés o els de denegació? Prova-ho.


Informe

Recordeu que l’informe de la pràctica ha de ser el més concís possible, i ha d’incloure com a mínim els següents apartats:

 1. Introducció.
 2. Resolució amb captures de pantalla. Ha d'incloure:
  • Instal·lació del servei.
  • Permisos assignats a les carpetes implicades (un usuari i prou).
 3. Jocs de proves per comprovar (des del client) que funciona (amb captures de pantalla o llistat de comandes i el seu resultat).
 4. Preguntes (indicades més amunt).
 5. Incidències.
 6. Bibliografia i webgrafia.


Ampliació

(Abans de fer l'ampliació mostra la pràctica al professor.)

Instal·la el Filezilla Server en una màquina Windows XP i crea els usuaris tal i com els hem demanat en aquesta pràctica.

Pistes

Us dono un possible recurs, però tingueu en compte que: