Optimització de MySQL

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

La optimització d'uns base de dades és important


Diferents aspectes a optimitzar:

En motors MyISAM podem realitzar una optimització de les taules millorant la seva fragmentació interna.

 1. Analitzem la taula:
  mysql> show table status like "taula1"\G
 2. Optimitzem taula:
  mysql> optimize table taula1;

En el cas de InnoDB no podem realitzar aquestes optimitzacions. Si ho intentem, ens dirà això:

mysql> optimize table watchlist;
+-------------------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
| Table          | Op    | Msg_type | Msg_text                             |
+-------------------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
| enricmie_wiki.watchlist | optimize | note   | Table does not support optimize, doing recreate + analyze instead |
| enricmie_wiki.watchlist | optimize | status  | OK                                |
+-------------------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.40 sec)

Per optimitzar la fragmentació d'una InnoDB caldria:

 1. Volcar informació amb mysqldump
 2. Deshabilitar les claus forànies que depenguin de la taula
 3. Esborrar la taula
 4. Crear la taula de nou
 5. Carregar el volcat
 6. Tornar a habilitar les claus forànies

Tot i que ja posats, potser val més recrear tot la base de dades ;)