CMS

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

CMS és l'acrònim de Content Management System. És a dir, sistema de gestió de continguts.

Referències:

A la pràctica sol ser un conjunt de scripts, típicament en PHP, que ens ofereixen funcionalitats estàndard diverses com publicacions, articles, notícies, blog, gestió d'usuaris, imatges, arxius, etc.

Els CMSs més coneguts son:

 • Wordpress (blog)
 • Joomla
 • Drupal
 • Moodle (e-learning)


Instal·lació

La instal·lació sol ser com s'indica:

 1. Instal·lar Apache i PHP
 2. Descarregar scripts (.zip)
 3. Desempaquetar-los en la carpeta HTML pública (/var/www/html)
 4. Instal·lar MySQL server
 5. Crear usuari per al nostre CMS (p.ex. wordpress1)
 6. Crear base de dades per al CMS
  P.ex. wp1db , tot i que es pot dir igual que l'usuari "wordpress1"
 7. Donar permisos a l'usuari (wordpress1) sobre la DB (wp1db)
 8. Apuntar el navegador a la web (p.ex. http://localhost/wordpress o si tens domini i VPS http://elmeudomini.com/wordpress)
 9. Seguir les instruccions.
  Generalment es tracta d'introduir el host, nom de la BD, usuari i pass, i ell mateix t'indica com generar un arxiu de configuració que has d'introduir tu manualment als teus scripts.


Plugins

Els plug-ins amplien la funcionalitat del nostre CMS. Per exemple, Wordpress és un blog, però resulta molt interessant considerar ampliar amb aquests plugins:

Wordpress:

 • Wordpress MU Domain Mapping : gestió de dominis dins d'una multisite.
 • Yoast SEO : facilita el posicionament als motors de cerca.
 • Facebook : integra la xarxa social per excel·lència
 • Polylang : ens permet tenir les pàgines de la nostra site en diverses llengües
 • WOO Commerce : botiga online