CMS

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

CMS és l'acrònim de Content Management System. És a dir, sistema de gestió de continguts.

A la pràctica sol ser un conjunt de scripts, típicament en PHP, que ens ofereixen funcionalitats diverses estàndard com publicacions, d'articles, notícies, blog, etc.

Els CMSs més coneguts son:

 • Wordpress (blog)
 • Joomla
 • Drupal
 • Moodle (e-learning)


Instal·lació

La instal·lació sol ser com s'indica:

 1. Instal·lar Apache i PHP
 2. Descarregar scripts (.zip)
 3. Desempaquetar-los en la carpeta HTML pública (/var/www/html)
 4. Instal·lar MySQL server
 5. Crear usuari per al nostre CMS (p.ex. wordpress1)
 6. Crear base de dades per al CMS (p.ex. wp1db)
 7. Donar permisos a l'usuari (wordpress1) sobre la DB (wp1db)
 8. Apuntar el navegador a la web (p.ex. http://localhost/wordpress o si tens domini i VPS http://elmeudomini.com/wordpress)
 9. Seguir les instruccions.
  Generalment es tracta d'introduir el host, nom de la BD, usuari i pass, i ell mateix t'indica com generar un arxiu de configuració que has d'introduir tu manualment als teus scripts.


Plugins

Els plug-ins amplien la funcionalitat del nostre CMS. Per exemple, Wordpress és un blog, però resulta molt interessant considerar ampliar amb aquests plugins:

Wordpress:

 • Wordpress MU Domain Mapping : gestió de dominis dins d'una multisite.
 • Yoast SEO : facilita el posicionament als motors de cerca.
 • Facebook : integra la xarxa social per excel·lència
 • Polylang : ens permet tenir les pàgines de la nostra site en diverses llengües
 • WOO Commerce : botiga online