MediaWiki API result

This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.

Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.

See the complete documentation, or the API help for more information.

{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "gapcontinue": "Restauraci\u00f3_del_MBR_i_gestor_d'arranc",
    "continue": "gapcontinue||"
  },
  "warnings": {
    "main": {
      "*": "Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-api-announce> for notice of API deprecations and breaking changes."
    },
    "revisions": {
      "*": "Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."
    }
  },
  "query": {
    "pages": {
      "410": {
        "pageid": 410,
        "ns": 0,
        "title": "Requeriments aplicaci\u00f3 cromos",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "Volem desenvolupar una aplicaci\u00f3 amb orientaci\u00f3 educativa. Es tracta de\n\n== Definici\u00f3 de l'aplicaci\u00f3 ==\nObjectiu educatiu.\nPreguntes (questionaris / \"quiz\") que ens donen acc\u00e9s als cromos.\n\n\n\n== Requeriments ==\n# Objectes:\n\n## Imatge: base per crear cromos.\n## Galeria: col\u00b7lecci\u00f3 d'imatges.\n## Cromo: element d'un \u00e0lbum. Fragment d'imatge (offset, size). Un usuari sols pot aconseguir un n\u00famero limitat o no de cromos per dia.\n## Descripci\u00f3 cromo: Descripci\u00f3 adicional sobre la imatge que representa el cromo.\n## P\u00e0gina: P\u00e0gina del album de cromos\n## Set de cromos: subconjunt de cromos dins d'un \u00e0lbum (poden crear una imatge conjunta, etc.)\n## \u00c0lbum: col\u00b7lecci\u00f3 de cromos numerats.\n## Usuari\n## Grup col\u00b7leccionista d'un \u00e0lbum: conjunt d'usuaris en competici\u00f3 per omplir l'\u00e0lbum\n## Grup administrador d'un \u00e0lbum: conjunt d'usuaris que validen els elements d'un \u00e0lbum (imatges, cromos, descripci\u00f3 dels cromos i preguntes de l'\u00e0lbum)\n## Grup puja_imatges (nota: cercar nom m\u00e9s adient): conjunt d'usuaris que pugen imatges a un \u00e1lbum. Una imatge pot ser retallada per fer un cromo.\n## Grup retalla_cromos (nota: cercar nom m\u00e9s adient)\n## Grup crea_descripcio_cromos (nota: cercar nom m\u00e9s adient)\n## Grup crea_preguntes_album (nota: cercar nom m\u00e9s adient)\n\n# Relaci\u00f3 objectes i permisos:\n## \u00c0lbum: Grup col\u00b7leccionista (alguns usuaris o tothom), Grup administradors (alguns usuaris). Els administradors d'un \u00e0lbum tamb\u00e9 pertanyen al grup valida* de l'\u00e0lbum.\n## Imatges: Grup puja_imatges (alguns usuaris o tothom), Grup valida_imatges (alguns usuaris)\n## Cromos: Grup puja_cromos (alguns usuaris o tothom), Grup valida_cromos (alguns usuaris)\n## Descripci\u00f3 Cromos: Grup descripcio_cromos (alguns usuaris o tothom), Grup valida_descripcio_cromos (alguns usuaris)\n## Puja Preguntes: Grup puja_preguntes (alguns usuaris o tothom), Grup valida_preguntes (alguns usuaris)\n\n\n## Torneig:\n## ...\n\n\n# \u00c0lbums p\u00fablics o privats\n# Cada \u00e0lbum t\u00e9 associat un q\u00fcestionari.\n# Cada cromo t\u00e9 associada una pregunta? No.Les respostes s\u00f3n aleat\u00f2ries sobre el tema de l'\u00e0lbum. Cada resposta correcta suma un cromo.\n#* Sempre la mateixa pel mateix cromo? No. Les respostes s\u00f3n aleat\u00f2ries sobre el tema de l'\u00e0lbum. Cada resposta correcta suma un cromo.\n#* T\u00e9 sentit canviar cromos si una pregunta est\u00e0 associada a un cromo? No. Les preguntes no estan associades a cromos.\n# Tipus de preguntes (com el moodle):\n## multiple choice (tipus test)\n## relacionar\n## Veritat/Fals\n## resposta num\u00e8rica\n## resposta oberta (string)\n# Skins:\n## diversos a triar\n## depenent de l'\u00e0lbum?\n## ...\n# Aplicaci\u00f3 multillenguatge\n# Grups: es poden crear grups on els usuaris poden veure entre ells la seva puntuaci\u00f3.\n\n== Hist\u00f2ries d'usuari ==\nAccions:\n# Crear d'\u00e0lbum (propietari)\n# Carregar imatge\n# Proposta de imatge/cromo a un \u00e0lbum\n# Crear cromo a partir d'imatge retallada\n# Crear descripci\u00f3 de cromo o \"set de cromos\"\n# Proposar pregunta\n# Validar/acceptar pregunta\n# Validar/acceptar imatges i cromos\n# Canvi de cromos\n# Editar \u00e0lbum\n# ...\n\n== Casos d'\u00fas ==\nEs proposen dos casos d'\u00fas extrems, per veure l'aplicatiu funcionant en mode molt restrictiu i en mode totalment obert. Entremig hi poden haver molts possibles casos.\n\n* \u00c0lbum restrictiu: Una fam\u00edlia vol fer un regal sorpresa a la Jessi, una noia que properament complir\u00e0 18 anys, amb les fotos de la seua infantessa fent tota classe de monades. El tiet Papet crea l'\u00e0lbum '''privat''' anomenat ''\u2665 Jessi 18 [email protected]@ sHuloOna \u2665'' , restringit per pujar fotos i hi convida a tots els familiars per pujar fotos. El tiet Papet tria quines fotos s'utilitzaran a l'\u00e0lbum, sols ell crea, valida els cromos i hi afegeix la descripci\u00f3 dels cromos. La Jessi podr\u00e0 veure l'\u00e0lbum una vegada acabat.\n\n* \u00c0lbum obert: Ximo, un fan de Rosukishi, tamb\u00e9 conegut com el Cantautor Avorrit, vol crear un \u00e0lbum '''p\u00fablic''' amb les fotos dels seus concerts on la meitat dels assistents es quedaven adormits. Com que Ximo sols t\u00e9 unes poques fotos del seu \u00eddol, anima tothom d'Internet a que puge fotos de Rosukishi i puga crear els cromos i escriga la descripci\u00f3 dels cromos. Ximo sols validar\u00e0 els cromos i les descripcions. Tothom podr\u00e0 veure i editar l'\u00e0lbum.\n\n== Requeriments no funcionals ==\n* Implementaci\u00f3 en PHP, utilitzant el framework [http://www.yiiframework.com/ Yii]\n* BBDD MySQL\n* Interf\u00edcie d'usuari: [http://yuilibrary.com/ YUI] i/o [http://jquery.com Jquery]\n\n== Fites (Milestones) ==\n\nLes seg\u00fcents fites s\u00f3n miniprojectes independents que els alumnes han de triar i assolir:\n* Validaci\u00f3 dels usuaris:\n** Utilitzaci\u00f3 de hash en passwords.\n** Validaci\u00f3 dels usuaris: Validaci\u00f3 des de Facebook o Gmail.\n\n* Imatge:\n** [http://www.inserthtml.com/demo/file-upload/ File uploader] per pujar m\u00faltiples imatges al mateix temps i informar del % d'imatge [https://code.google.com/p/jquery-pure-uploader pujada]\n\n* Retallar imatges:\n** [http://deepliquid.com/projects/Jcrop/demos.php?demo=thumbnail Retallar imatges amb previsualitzaci\u00f3]\n** Afegir alguns efectes senzills a les imatges (fer m\u00e9s clara/oscura, difuminar/resaltar,...) amb una barra (de 0 a 100%)\n\n* Galeria de fotos\n** Fotos Thumbnail + Carousel [http://tympanus.net/Tutorials/ResponsiveImageGallery/ com aquest ] o [http://sixrevisions.com/resources/14-jquery-plugins-for-working-with-images/ d'altres semblants]\n\n* Descripci\u00f3 cromo:\n** Utilitzaci\u00f3 d'un [http://en.wikipedia.org/wiki/Online_rich-text_editor editor Javascript]\n\n* Assignaci\u00f3 de cromos a cada p\u00e0gina de l'\u00e1lbum\n** Amb Drag and Drod, com [http://yuilibrary.com/yui/docs/dd/photo-browser-example.html aquest exemple]\n\n...........etc...............\n\n== Refer\u00e8ncies ==\n* www.ilustrum.com\n\n== Eines per fer el prototip de l'aplicaci\u00f3 ==\n[http://app.maqetta.org/maqetta/ Per fer prototips web simples]\n\n[http://pencil.evolus.vn/ Pencil: No ho he provat]\n\n== TODO ==\n* es diu \"cromo\" en catal\u00e0? S\u00ed.http://www.diccionaris.cat/ o cercant pel [http://blocs.mesvilaweb.cat/media/Qm9zY2ggKDMpIExsZW5ndWEgTmFjaW9uYWwgQ3JvbW9z_204949_1_6944_1.pdf google]\n\n* associaci\u00f3 pregunta <-> cromo . No \u00e9s el cas. Les respostes s\u00f3n aleat\u00f2ries sobre el tema de l'\u00e0lbum. Cada resposta correcta suma un cromo."
          }
        ]
      },
      "325": {
        "pageid": 325,
        "ns": 0,
        "title": "Requeriments projecte DAW",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "Requeriments t\u00e8cnics.\nhola que tal\n\n\n== M3: programaci\u00f3 ==\n* Almenys un ''m\u00f2dul'' en '''Python'''\n* ...\n\n[[Curs de SQL]]\n\n[[Curs de Python]]\n\n[http://lacetania.dnsdynamic.com/moodle/ moodle cicles]\n\n== M5: Entorns ==\n* Pyramid\n* ...\n\n== M6: Entorn client ==\n# ...\n#* ...\n# ...\n<br>\n\n== M7: Entorn servidor ==\n* PHP\n* ...\n\n== M8: Desplegament ==\n* AWS\n* ...\n\n== M9: Disseny d'interf\u00edcies web ==\n* Req. 1\n** 1.1. alalalala\n* Req. 2\n* ..."
          }
        ]
      }
    }
  }
}