You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
  <compare fromrevid="1" torevid="2" xml:space="preserve">&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línia 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línia 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-deletedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;big&amp;gt;&lt;/del&gt;'''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El programari del MediaWiki s&lt;/del&gt;'&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;ha instaŀlat correctament&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Un disc dur -HDD en anglès: Hard Disk Drive- és un dispositiu magnètic capaç d&lt;/ins&gt;'&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;emmagatzemar informació de forma no-volàtil. Sol utilitzar-se com a sistema d&lt;/ins&gt;'&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;emmagtzemament secundari dels PCs per la quantitat d&lt;/ins&gt;'&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;informació i la rapidesa d&lt;/ins&gt;'&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;accés a aquesta&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-context'&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-context'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-deletedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Consulteu &lt;/del&gt;la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[http://meta&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guia &lt;/del&gt;d'&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Usuari] per a més informació sobre com utilitzar-lo.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;----&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Interfícies dels disc durs ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;La interfície és &lt;/ins&gt;la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;part del disc dur que ens enllaçarà el hardware de baix nivell (firmware) amb el PC&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Veurem 3 tipus &lt;/ins&gt;d'&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;interfície:&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;*IDE (Integrated Drive Electronics)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;*SATA (Serial Advanced Technology Attachment)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;*SCSI (Small Computer System Interface)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-context'&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-context'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-deletedline'&gt;&lt;div&gt;== &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Per a començar &lt;/del&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;=== &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Interfície IDE &lt;/ins&gt;=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;També coneguda coma P-ATA (Parallel Advanced Technology Attachment), ATAPI, EIDE i Ultra-DMA.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-context'&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-context'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-deletedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Llista &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;característiques configurables]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Disposa d'un '''connector &lt;/ins&gt;de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;40 pins''' (canal) que pot connectar fins a 2 dispositius &lt;/ins&gt;(&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1 &lt;/ins&gt;''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;master'' i un ''slave&lt;/ins&gt;'')&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-deletedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ PMF del MediaWiki]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Sol tenir un dels pins centrals invalidat i una forma &lt;/ins&gt;per &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;impedir que no es pugui muntar erròniament, però hi ha alguns connectors que no ho porten i poden provocar errors de connexió.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-deletedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Llista de correu &lt;/del&gt;(''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;listserv&lt;/del&gt;'') per &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;a anuncis &lt;/del&gt;del &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;MediaWiki]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-addedline'&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El connector (amb 40 cables interns) té una banda vermella que indica el costat &lt;/ins&gt;del &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;pin nº1.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
</compare>
</api>